Intervju med SKP:s Håkan Jönsson om byggarbete och olycksriskerna på arbetsplatsen

FACKLIGT Riktpunkt intervjuade SKP-aren Håkan Jönsson, som är både byggnadsarbetare och skyddsombud på sitt jobb, om hissolyckan i Sundbyberg, för att få en bild av hur det ser ut på byggarbetsplatserna idag.

 Riktpunkt: Hur tänker ni på ditt jobb efter den svåra olyckan i Sundbyberg? Är ni chockade, eller hade ni kunnat förutse att en sån här olycka skulle kunna hända? Vidtar ni några särskilda säkerhetsåtgärder nu?

Håkan: Det känns märkligt. För det första att fem av våra branschkollegor aldrig mer kommer hem och aldrig mer får se sina anhöriga. Vi är medvetna om att vi jobbar i ett farligt yrke, där det sker flest olyckor med dödlig utgång, men den här olyckan var något som berörde mer än vanligt. För det första att antalet omkomna var så högt och för det andra att det var en bygghiss som kollapsade, en sån åker vi ju flera gånger om dagen och har gjort under många års tid. Man försöker tänka på risker och det är nog få som räknar med att något som det i Sundbyberg ska kunna hända. På min arbetsplats och på många andra så har det blivit en extra besiktning av bygghissen.

Många har aldrig ens fått frågan – ”Är du med i facket”?

RP: Många av de omkomna arbetarna var migrantarbetare som jobbade för en underentreprenör. Känner du igen den situationen från dina egna arbetsplatser? Om ja, hur jobbar du/dina fack-kamrater för att få med migrantarbetarna i facket?

Håkan: Ja, det är mycket vanligt. Det är vanligt att underentreprenörer specialiserar sig på en särskild inriktning inom bygg, tex gipsning av väggar eller betonggjutningar. Många av dessa företag använder sig av migrantarbetare. Dessa vill vi värva till vår gemensamma organisation, vårt fackförbund. Här handlar det om att vi som är fackliga företrädare behöver skapa oss ett förtroende hos våra kollegor som är migrantarbetare, många av dem man samtalar med är så fullproppade med lögner från sina arbetsköpares sida – mycket handlar om att de till vilket pris som helst ska hålla sig ifrån facket. När vi träffas på jobb har vi möjlighet att diskutera problem. När man väl har fått förtroende så kommer frågor om löner och andra ersättningar och efter ett tag förstår kollegorna som inte är med att de behöver gå med. Det handlar också om att fler behöver ta diskussionerna. Och här gäller det både migrantarbetare och infödda arbetare. Många har aldrig ens fått frågan – ”Är du med i facket”?

RP: Betyder det faktum att de var anställda av en underentreprenör att de hade ännu mindre att säga till om när det gäller arbetsmiljön än vad andra arbetare har? Eller beror det helt på vilket företag de är anställda? 

Arbetarna på företag som agerar underentreprenörer har ofta mindre att säga till om gällande arbetsmiljön. De får inte insyn i hela arbetsprocessen så som huvudentreprenörens skyddsombud (om det finns yrkesarbetare från huvudentreprenören) får, och kan därför inte delta i planeringen på samma sätt och på så sätt försöka förebygga risker. Migrantarbetarna är särskilt utsatta. De vet att om de opponerar sig kan de många gånger få en enkel biljett hem. Samtidigt har de en beroendeställning mot sin arbetsköpare som inte vi infödda har. Företaget de jobbar åt står till exempel ofta för bostaden, så arbetarna vet att opponerar de sig så blir de inte bara av med jobbet, utan också med sin provisoriska bostad som de har under tiden de är här för att tjäna pengar till sina familjers försörjning.

RP: De här arbetarna verkar alla ha varit organiserade i SAC. Varför är de inte organiserade i Byggnads?

Håkan: SAC:s organisation Solidariska Byggare har gjort ett bra arbete med migrantarbetarna. De har inte bara hjälpt – de har också lyckats organisera dom och få dom att aktivt kämpa för sina intressen. Här har LO-facken mycket att lära. Man driver visserligen Fackligt center för papperslösa, och bistår här med kunskap. Men den organiserande kraften är man inte.

RP: Vad tycker du om att det finns ett otal entreprenörer inblandade i byggprojekt – betyder det inte att det saknas någon som har en helhetsbild av vad som försiggår?

Håkan: Det är en tragedi för branschen. Jag har jobbat i över 20 år och utvecklingen de senaste 10 åren tar bort en del av tjusningen med yrket. Förr skulle vi göra allt… och fick därmed en arbetsrotation mellan de olika momenten.

Stress och press leder till fler olyckor

 RP: Och till sist: vad krävs för att vi ska reducera den här sortens fruktansvärda olyckor så mycket som det bara går?

Håkan: Jag vill inte uttala mig om just den här olyckan innan vi vet vad som hänt. Klart är att hissen varit felmonterad. Om det är den mänskliga faktorn eller sabotage får tiden utvisa. Men i allmänhet kan man konstatera att stressen och pressen ständigt ökar, vi får alla jobba allt hårdare för att företagens vinster ska fortsätta öka. Stress och press leder till fler olyckor, sämre arbetsmiljö, mer slit. Men vi behöver också själva säga ifrån när vi ser brister, och vi måste som kollektiv på arbetsplatserna stärka vår organisering så vi kan motverka arbetsköparnas hot och trakasserier mot dem som säger ifrån. De måste få klart för sig, att ger de sig på en så ger de sig på alla.

Det är också av stor vikt att skyddsombuden fortsatt får den utbildning de får idag – den ska de få från fackligt håll, och därför måste regeringens planer på att frikoppla skyddsombuden från facken stoppas, i annat fall kommer vi att se ännu fler olyckor.

Besiktningskraven behöver också bli än hårdare. Besiktning behövs uppenbarligen inte bara efter montage av hissar, utan också efter varje justering.

 

En tanke på “Intervju med SKP:s Håkan Jönsson om byggarbete och olycksriskerna på arbetsplatsen

  1. Pressen på arbetarna bara ökar, vem vet hur mycket längre man kan hålla på så här innan allt ramlar ihop. Speciellt i byggbranschen så börjar man oroa sig att byggena man ska leva i och gå på ens kommer hålla. Solidaritet med facken i deras fortsatta kamp!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.