SKP: Inte en enda amerikansk soldat på svensk mark!

PARTIET, INRIKES I dagarna skrev den svenska försvarsministern under ett avtal om fördjupat militärt samarbete mellan Sverige och USA. Avtalet innebär ett ytterligare steg till att officiellt inlemma Sverige i den euro-atlantiska imperialismens samarbete, i syfte att tillvarata områdets kapitalisters intressen på bästa sätt gentemot konkurrenterna.
 
Vi ser avtalet som logiskt ur det svenska kapitalets synvinkel, eftersom det i tider av skärpta imperialistiska motsättningar och det tydligare utkristalliserandet av flera imperialistiska block är nödvändigt för även det svenska kapitalet att välja sida och slå vakt om sina investeringar. Vi avvisar härvidlag alla idéer om Sveriges underkastelse under amerikansk överhöghet och betonar istället att beslutet att fördjupa det militära samarbetet kommer ur ett självständigt agerande, baserat på ett alltmer trängande behov hos det svenska kapitalet att se om sina egna intressen och försvara dem gentemot bland annat Ryssland.
 
Samtidigt som detta är sant, kännetecknas den kapitalistiska världen av en tydlig hierarki, vari alla kapitalistiska länder inordnas – de starkaste högst upp och de svagaste längst ner, där de starkare har mer att säga till om medan de mindre i högre utsträckning också måste anpassa sig; centralt är dock att alla agerar för att stärka sin egen position och därmed sitt eget kapitals möjligheter till tillväxt. I denna kontext, och ingen annan, väljer den svenska regeringen att skriva under avtalet.
 
I avtalet regleras de amerikanska militära styrkornas närvaro i Sverige och de långtgående friheter de kommer att kunna åtnjuta i Sverige.
 
De amerikanska styrkorna kommer att få obehindrad tillgång till sjutton svenska militärbaser runtom i landet, där de kan stationera soldater, förvara material och allt annat som tillkommer en militär stationering. De amerikanska soldaterna kommer att lyda under amerikanska lagar och de kommer att själva kontrollera tillträdet till de exklusivt amerikanska delarna av baserna. Den amerikanska militären får obehindrat lagra vapen på svensk mark, som de själva kontrollerar och som de själva kan göra vad de vill med.
 
Detta steg innebär ett svenskt bidrag till stegringen av motsättningarna inom det kapitalistiska systemet och vi är absoluta motståndare till avtalet. Inte bara gör det Sverige till en tydligare måltavla i den imperialistiska konkurrensen, utan det gör också Sverige till en ännu mer effektiv utgångspunkt för imperialistiska interventionen i närområdet. 
 
Eftersom utvecklingen också tvingas fram av hela det kapitalistiska systemets utveckling, måste varje motstånd också vara förknippat med en kamp mot kapitalismen och vi avvisar därför en illusorisk kamp för neutralitet, i vetskapen om att det kapitalistiska systemet inte tillåter kapitalisterna att vara neutrala.
 
Därför uppmanar kommunisterna till att gör kampen mot det tätare samarbetet med USA till en kamp om makten och om framtiden. Vi vägrar acceptera att svenska soldater deltar i imperialistiska krig och att marken vi bor på används för att angripa andra.
 
Innan de amerikanska mördarna ens kommit till Sverige, säger vi åt dem att åka hem – till imperialismens mord ger vi varken vatten eller jord!
 

2 tankar på “SKP: Inte en enda amerikansk soldat på svensk mark!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.