Brics blir starkare – tar in nya medlemmar

UTRIKES Motsättningarna inom det kapitalistiska systemet skärps successivt, vilket inte minst visar sig i de regionala krig och konflikter som bryter ut. Ytterligare ett tecken på dessa skärpta motsättningar är stärkandet och konsolideringen av de olika imperialistiska allianserna, såsom Brics, som nu tar in fem nya medlemmar.

Det kapitalistiska systemet går att likna vid en pyramid eller en hierarki, där varje kapitalistiskt land går att inordna, alltefter styrka och utvecklingsgrad. Alla kämpar de för att stärka sin egen position och på andras bekostnad klättra uppåt i systemet, för att på så sätt kunna förbättra situationen för sina respektive monopol och storföretag. I sin kamp sluter de sig samman i allianser, där de gemensamma intressena bestämmer. Så länge de gemensamma intressena dominerar, kan motsättningarna inom alliansen överbryggas, men så snart dessa tar överhanden börjar alla allianser att knaka.

Ingen kan väl förneka att de största och mäktigaste allianserna är NATO och EU, som samlar de mest utvecklade kapitalistiska nationerna i världen. Grunden var tidigare en gemensam kamp mot socialismen, men sedan kontrarevolutionen i Sovjetunionen och Östeuropa har de blivit organisationer för genomförandet av det euro-atlantiska blockets ambitioner.

Dessa mekanismer är inte begränsade till USA och Västeuropa, utan överallt där kapitalismen är etablerad måste man agera likadant. Svagare nationer sluter sig samman i regionala allianser, som det sydamerikanska Mercosur, det centralasiatiska Turkiska staters organisation eller det rysk-dominerade Eurasiska ekonomiska unionen, för att försöka stärka sin egen position.

Genom denna lins måste man också betrakta BRICS-länderna, som står för Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, som grundades av dessa stater, exklusive Sydafrika, i början av 2000-talet. BRICS har seglat upp som den största utmanaren till den västliga dominansen och man samlar ungefär hälften av världens befolkning och ungefär en fjärdedel av världens samlade BNP. Sedan den 1 januari har organisationen vuxit sig ännu starkare, då Etiopien, Saudiarabien, Iran, Egypten och Förenade Arabemiraten också anslutit sig.

Är stärkandet av BRICS något positivt?

Det finns många som hävdar att en så kallad ”multipolär” värld, där flera poler eller allianser tar ut varandra och upprätthåller någon sorts jämvikt vore att föredra framför en ”unipolär” värld, som domineras av en enda supermakt. För ett sådant antagande finns dock inget fog, varken historiskt eller sett genom den marxistiska analysens perspektiv.

Genom idén om den ”multipolära” världen menar man först och främst att freden är möjlig under kapitalismen och att strävan efter expansion mer eller mindre kan stoppas genom att stormakterna håller varandra i schack. Så ser dock inte verkligheten ut, utan varje kapital i varje land måste hela tiden sträva efter att expandera, även i en ”multipolär” värld, och skulle en jämvikt mellan supermakterna uppstå så är det bara för att strax rubbas, när stormakterna försöker vinna fördelar gentemot varandra.

Konflikterna i en ”multipolär” värld, där olika imperialistiska allianser på allvar börjar utmana varandra, har i två fall lett till världsomfattande krig med tiotals miljoner döda vid varje tillfälle. Freden under kapitalismen är alltså ingenting annat än en illusion.

Istället för att välja mellan en kapitalism dominerad av flera imperialistiska allianser och en kapitalism dominerad av en stark imperialist, är det klart att kommunisterna måste välja bort hela det kapitalistiska systemet, som hela tiden driver på utvecklingen mot allt större och mer omfattande krig. Det är bara socialismen som kan stå som alternativ mot kapitalismens krig och barbari, vare sig den är ”unipolär” eller ”multipolär” och vi kan inte se något positivt varken i den västerländska imperialismens dominans eller dess utmanande av en kinesisk eller rysk imperialism.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.