EKA uttrycker sin solidaritet med Venezuelas Kommunistiska Parti

PARTIET Europeisk Kommunistisk Aktion har publicerat ett uttalande till stöd för Venezuelas Kommunistiska Parti (PCV) . I uttalandet, som publiceras i Riktpunkt i sin helhet,  kritiseras Venezuelas regering hårt för sina antikommunistiska ingripanden mot PCV och sin arbetarfientliga politik.

EUROPEISK KOMMUNISTISK AKTIONS UTTALANDE I SOLIDARITET MED VENEZUELAS KOMMUNISTISKA PARTI.

Europeisk Kommunistisk Aktion uttrycker sin fasta solidaritet med Venezuelas Kommunistiska Parti (PCV), som för närvarande är utsatt för allvarliga angrepp från PSUV-regimen som styr landet.

Minskningen av oljeintäkter har lett till att PSUV-regeringen skyndar på de kontinuerliga eftergifterna till borgarklassen, åtföljt av ökade inskränkningar av arbetsklassens politiska och fackliga rättigheter, samt intensifiering av förtrycket mot det proletära motståndet. En rad åtgärder har introduceras, som att man upphävde kollektivavtal och socialt skydd för arbetare, avreglerade arbetsmarknaden, frös lönerna på miniminivå inom alla sektorer, införde fri prissättning, privatiserade offentliga företag, avskaffade importtullar och skatter. Man avskrev även arbetarklassens besparingar på grund av en okontrollerad inflation som stimulerats av ekonomins dollarisering och den därav följande devalveringen av bolivaren. Allt detta var en rejäl gåva till den nationella och utländska kapitalistiska borgarklassen, värdig de sämsta folkfientliga regeringarna. Paradoxalt kryddades den med antiimperialistisk, patriotisk och ”progressiv” retorik, vilket belyser de objektiva gränserna för den bolivarianska processen och den så kallade socilaismen för 2000-talet, inom ramen för ännu en folkfientlig administration av kapitalismen.

PCV motsatte sig dessa folkfientliga åtgärder med all sin styrka och drev en konsekvent mobilisering på klasskampens grunder för att försvara de proletära intressen. Partiet utmanade det växande förtrycket som regimen riktade mot PCV:s militanta medlemmar och fackföreningsaktivister, som till och med förföljdes under en oacceptabel ökning av antikommunismen.

EKA fördömer PSUV:s och Maduro-regeringens attack mot PCV, vilken har kulminerat i ett oacceptabelt rättsligt bedrägeri, med stöld av PCV:s identitet, symboler och namn genom skapandet av ett falskt kommunistiskt parti.

Europeisk Kommunistisk Aktion står beslutsamt vid PCV:s sida i partiets kamp mot USA-imperialismens och den venezuelanska borgarklassens planer, för att försvara PCV:s organisatorisk-ideologiska och politiska oberoende samt dess kongressresolutioner mot PSUV:s interventioner riktade arbetarklassen och folket i Venezuela.

Förutom att bestämt kräva omedelbart upphävande av de imperialistiska sanktionerna som har haft allvarliga konsekvenser för det venezuelanska folket, kräver Europeisk Kommunistisk Aktion:

  • Ett slut på det oacceptabla ingripandet från Maduros regering och den venezuelanska staten mot PCV, med syftet att förbjuda partiet;
  • Ett slut på PSUV-regimens förföljelse av PCV, dess aktivister, och de mest stridbara fackföreningsaktivisterna;
  • Ett slut på den antikommunistiskiska och arbetarfientliga repressionen, omedelbar frigivning av politiskt fängslade kommunister och fackföreningsaktivister som orättvist hålls i venezuelanska fängelser, samt upphävandet av Högsta domstolens dom nr. 1160, som på falska grunder har gett ett en förevändning för stölden av PCV:s legala identitet.

Genom att försvara PCV försvarar vi arbetarklassens rätt att organisera sig självständigt och autonomt, utan någon inblandning från den borgerliga staten!

Bort med händerna från PCV!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.