Viktigast för barnens språkutveckling – att föräldrarna pratar med dem

VETENSKAP En internationell studie, som också inkluderat forskare från Stockholms universitet, har visat att barns språkutveckling är starkt kopplad till mängden tal de hör. Ju mer man pratar med barn, desto starkare blir också språkutvecklingen, menar forskarna.

Studien inkluderade sammanlagt 1 001 barn från tolv länder och sex kontinenter. Barnen växte upp i väldigt olika miljöer, från industrisamhällen till jägar- och samlarsamhällen på Papua Nya Guinea, det vill säga, med vitt skilda förhållanden. Dessa spelade dock mindre roll enligt forskarna, och inte heller föräldrarnas bildningsnivå eller socioekonomiska status påverkade språkutvecklingen lika mycket som mängden prat.

Genom att analysera över 40 000 timmar inspelad ljudmiljö runt barn i åldrarna 0 till 4 och kunde forskarna konstatera tat varje ökning av 100 yttranden per timme resulterade i att barnet självt säger 27 fler yttranden. De kunde dessutom konstatera att flickor inte lär sig snabbare än pojkar och att flerspråkiga barn inte heller lär sig långsammare, vilket också går stick i stäv med regeringens och Sverigedemokraternas tes om att modersmålsundervisning skulle försämra kunskaperna i svenska.

Forskarna föreslår också träningsprogram för både föräldrar och förskolepersonal, som skulle kunna öka mängden tal som barnen får höra för att därigenom stimulera deras språkutveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.