Europeisk Kommunistisk Aktion står på de kämpande europeiska böndernas sida

EKA Europeisk Kommunisitisk Aktion har antagit ett uttalande om solidaritet med de stora protester som organiserats av arbetande jordbrukare runt om i Europa. Riktpunkt har tidigare skrivit om dessa protester och publicerar nu EKA:s uttalande i översättning:

De omfattande jordbruksprotester som äger rum i många europeiska länder, såsom Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna och Grekland, visar att den politik som EU och de folkfientliga regeringarna följer, som exempelvis den Gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) och den ”gröna” omställningen, har orsakat akuta problem för jordbrukarnas och boskapsuppfödarnas ekonomiska överlevnad.

Inkomsterna på landsbygden har drabbats av den enorma ökningen av produktionskostnader som ligger på en hög nivå för att garantera företagsgruppernas monopolistiska supervinster till exempel inom energisektorn, samtidigt som bördorna av det imperialistiska kriget i Ukraina vältras över på de folkliga skikten.

Stora handlare, stora jordbruks- och finansföretag, som gör supervinster på grund av den Gemensamma jordbrukspolitikens marknads- och handelsregler, plundrar de arbetande jordbrukarna och tvingar dem att sälja sina produkter till mycket låga priser. På grund av kapitalkoncentrationen och den omstrukturering som blir följden av den blir dessutom de arbetande jordbrukarnas överlevnad mycket osäker.

Europeisk Kommunistisk Aktion uttrycker sin starka solidaritet med den rättvisa kamp som förs av jordbrukarna i Europa, som ser frukterna av sitt arbete plundras av monopolen, storhandlarna, bankerna – med andra ord av storkapitalet.

De arbetande jordbrukarna har rätt. Förutom livsmedelsproduktionen spelar småbrukarna en avgörande roll för sysselsättningen på landsbygden. Därför måste vi nu stärka vår solidaritet med deras kamp, för ett omedelbart uppfyllande av deras krav, särskilt de krav som rör förbättrade villkor för själva producenterna, för arbetare på landsbygden så väl som för konsumenter. Det handlar om krav på att återfå förlorade inkomster, minska produktionskostnaderna, skattefritt bränsle för jordbruket, full ersättning för både naturkatastrofer och andra dråpslag, garanterade minimipriser, ingen inblandning i imperialistiska krig och interventioner osv.

En tanke på “Europeisk Kommunistisk Aktion står på de kämpande europeiska böndernas sida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.