Förkasta partierna som står bakom EU, kapitalet och den ”gröna” exploateringen. Hoppet för att rädda miljön är rött!

EKA, PARTIET Den 1 februari 2024 kom EKA:s gemensamma uttalande om miljön efter att partierna som ingår i Europeisk Kommunistisk Aktion haft en digital miljökonferens den 14 januari. SKP deltog i konferensen, och partiets bidrag har redan publicerats på Riktpunkt. EKA:s uttalande speglar samsynen i de olika kommunistpartiernas miljöpolitik, och Riktpunkt publicerar här uttalandet i översättning:

1) Miljöförstöringen är en direkt konsekvens av det kapitalistiska systemet som fungerar på bas av exploatörernas profit.

När det handlar om miljöförstöring och de förödande ingreppen i miljön, finns inget tydligare exempel än krigföring: döda och skadade, människor som fördrivits från sina hem, liksom oöverskådliga konsekvenser för mark, växtlighet och djurliv, vatten, klimat och naturmiljön som en helhet.

De som främjar de imperialistiska krigsplanerna, massakrerar befolkningen i Gaza, Ukraina, Jemen, i området runt Röda havet mm. och som finansierar de imperialistiska krigen säger provocerande att de är ”miljöns beskyddare”. 

Trots betydelsefulla framsteg inom vetenskap och teknik och dagens potential att reducera effekterna, så drabbar de olika naturfenomenens effekter, inklusive skogsbränder, översvämningar, jordbävningar och torrperioder folken – huvudsakligen arbetarklassen och de andra folkliga skikten. 

Borgerliga regeringar använder sig av klimatförändringarna och  allvarliga naturhändelser som en förevändning och döljer sitt enorma ansvar för den skrämmande bristen på organiserade förebyggande åtgärder, personal och infrastruktur som är i desperat behov av utökande resurser.

2) Den komplexa dynamiken som hör samman med klimatförändringarna kräver fortsatta vetenskapliga studier i frågan, med inriktning på att undersöka och upptäcka alla de miljöfaktorer som är kopplade till det kapitalistiska produktionssättet och dess enorma påverkan på ekosystemen.

3) Genom historien har kommunisterna visat stort praktiskt intresse för forskning om miljöfrågor, långt innan kapitalisterna och deras regeringar hycklande använde dem som en förevändning att öka utsugningsgraden genom den borgerliga strategin med så kallade grön tillväxt. Vi vill särskilt sätta fokus på Sovjetunionens och sovjetiska miljöforskares och biologers framsteg i denna fråga, eftersom de alltid strävade efter att användandet av naturens resurser och tillgodoseendet av människornas behov skulle gå hand i hand. Det är något som endast socialismen kan åstadkomma.

De marxist-leninistiska partierna som deltar i EKA fortsätter den uppgift som påbörjades av de sovjetiska vetenskapsmännen för att ge arbetaklassen verktygen att lösa de moderna, akuta miljöproblemen. 

4) Kapitalisterna använder sig emellertid av folkens oro för att rättfärdiga sina åtgärder och förfaranden, vilka är arbetarfientliga och fientliga mot folket i stort. I detta syfte försöker de att inom arbetarklassen och de folkliga skikten främja olika anti-folkliga strategier som formuleras gemensamt av EU, de olika regeringarna och de borgerliga partierna. Detta gäller särskilt den europeiska gröna given som syftar till att överföra medel som härrör från den tunga beskattningen av folket till privata företag; något som sker genom mekanismer som Faciliteten för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, RRF) . Dessa strategier utformas för monopolens skull och för deras jakt på profit – profit som görs genom exploatering av arbetarklassen. Det är därför som kapitalismen inte bara saknar förmåga att använda naturens resurser rationellt, men också förslösar dem på ett kriminellt sätt i monopolkapitalets intresse. För detta betalar arbetarklassen, de egenanställda, de arbetande bönderna och ungdomen dyrt.

5) Därmed återfinns diskussionen om exploateringen av råmaterial – som litium, krom eller kobolt – och användningen av ny energiteknik och digital teknik inom ramen för de imperialistiska krafternas konkurrens, där de starkaste kapitalistiska länderna deltar, som USA, Kina, Tyskland, Frankrike, Japan och Ryssland, samt deras allianser såsom NATO, EU och Eurasiska ekonomiska gemenskapen.

Detta omöjliggör användningen av vetenskap och teknik för att minska påverkan på miljön, eftersom vetenskapliga kriterier är länkade till den aldrig upphörande kapitalistiska strävan efter profit, vilket leder till imperialistiska krig.

6) De borgerliga krafternas uttalanden om miljöproblemen är skapade för att sprida och använda rädsla. De används för att rättfärdiga avregleringen av energimarknaden, elbörsen och handeln med utsläppsrättigheter, vilket har lett till en brant höjning av råvaru- och bränslepriserna,  och till att en ökad energifattigdom plågar Europas folk medan energibolagen berikar sig.
Energieffektiviseringsstödet och installationen av vindkraftverk baseras på olika affärsgruppers profiter i områden där man orsakar stor skada på miljön.

7) De borgerliga partierna, vare sig de är liberala, socialdemokratiska, gröna eller opportunistiska, försöker tillsammans med icke-statliga organisationer och rörelser som “Fridays for Future” att hjärntvätta och ideologiskt manipulera ungdomen på ett organiserat sätt genom den borgerliga skolan. De försöker frikänna kapitalismen från förstörelsen av miljön, de talar om en “antropogen klimatförändring” och lägger med avsikt skulden på folket i allmänhet och inte på den verklige skyldige, dvs. det kapitalistiska systemet som de allesammans stöder. 

Om man ser det hela i perspektivet av hur klasskampen kan utvecklas, måste arbetarklassen vända sig mot sådana icke-vetenskapliga ideologiska konstruktioner och de borgerliga partier som för fram dem. Ett sådant perspektiv kan endast ges av de kommunistiska partierna. 

I ljuset av allt detta och med tanke på den ideologiska strid som kommer att intensifieras inför EU-valet, förklarar partierna i Europeisk Kommunistisk Aktion sin vilja att kämpa:

  • mot den ”gröna” strategin hos affärskoncernerna och EU-ländernas regeringar; 
  • för att avbryta allt deltagande i imperialistiska krig och euro-atlantiska uppdrag, för stängning av NATO-baser och avslutande av våra regeringars understöd till alla militära anläggningar och rustningar;
  • för omedelbara åtgärder för att befria arbetarklassen från de höga priserna på mat, energi och bränsle; 
  • för avskaffande av den anti-folkliga ”gröna” beskattningen, vars börda måste falla på det stora kapitalet;
  • för omedelbara skyddsprojekt avseende översvämningar, jordbävningar och eldsvådor, adekvat ersättning och skydd av den drabbade befolkningen med full statlig kompensation:
  • för skydd av skogar och grundvatten mot privatisering och entreprenörsaktioner, liksom mot kommersialiseringen av vatten;
  • mot kommersialiseringen av kuster och stränder

EKA-partierna har för avsikt att beslutsamt stärka kampen i varje land för att bygga en central och vetenskapligt panerad ekonomi som rationellt kan använda resurser och hantera miljön på ett sätt som är bra för folket – detta för att göra det fullständigt klart att de frågor som gäller alla miljöproblem endast kan lösas av en sådan ekonomi inom ramen för ett socialistiskt-kommunistiskt samhälle. Kapitalismen orsakar den snabbt eskalerande miljöförstöringen och kan därmed inte erbjuda någon lösning på problemet. Därför är kampen för en revolutionär förändring den enda utvägen för folket.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.