Här finns det lägsta stödet för Nato-medlemskapet

INRIKES Statistiska Centralbyrån har undersökt närmare vilka befolkningsgrupper som är mest och minst kritiska till Nato och Riktpunkt har sammanställt de befolkningsgrupper som är mest kritiska till ett Nato-medlemskap.

De variabler som vi har tittat på handlar om facklig tillhörighet, yrkeskategori, kön, ålder och etnisk bakgrund. Resultatet visar att den befolkningsgrupp som visar det absolut lägsta stödet för Nato är personer med utländsk bakgrund, tätt följda av studenter.

Den mest kritiska befolkningsgruppen är de med utländsk bakgrund. Här är 52 procent positiva till det svenska medlemskapet medan över 70 procent av alla med svensk bakgrund är positiva. Förmodligen är en viktig faktor här att långt fler med utländsk bakgrund också upplevt Natos bomber och interventioner.

Bland studenterna, som är den näst mest kritiska gruppen, ser 55 procent positivt på medlemskapet. Jämfört med andra yrkesgrupper, så är det väldigt lågt. Bland de okvalificerade arbetarna är stödet 65 procent och bland de kvalificerade 68 procent. Tjänstemännens stöd är mer solitt, där över 70 procent stödjer medlemskapet. Studenterna visar med andra ord vägen.

Samma trend visar sig också bland de fackligt anslutna, där stödet för Nato-anslutningen är lägst bland de LO-anslutna – här tycker 62 procent att medlemskapet är positivt – och högst bland SACO med 65 procent.

Åldersmässigt finns det största stödet för Nato hos personer som är över 65 år, där över 80 procent är positiva till Nato. Minst stöd finns hos gruppen 18-29 år, där runt 57 procent ställer sig positiva till Nato. Tendensen är tydlig – stödet ökar med åldern, samtidigt som också risken att själv skickas ut och strida minskar i samma takt. Ungdomen känner istället trycket på ett helt annat sätt.

Sett till kön så är kvinnorna mindre positiva. Medan 63 procent av kvinnorna ser positivt på medlemskapet är siffran för männen hela 72 procent. De som är uttryckligt negativa är dock ungefär lika många bland både män och kvinnor – 20,7 respektive 21,7 av männen och kvinnorna ser negativt på anslutningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.