Vi kämpar mot EU på basis av klass

LEDARE (3/2024) Årets sommar inleds med ett val till Europaparlamentet. För andra gången i svensk historia kommer ett kommunistiskt alternativ att finnas och därmed också ett alternativ till varje kapitalistiskt parti och varje kapitalistisk institution. För andra gången i svensk historia kommer det att finnas ett parti som inte är ett systemparti.

Det är viktigt att det alternativet finns. Annars hade kapitalet och dess partier fått stå oemotsagda och det hade varit alltför lätt för människor att få intrycket att politik är det som de stora systempartierna bedriver.

Deltagandet i valet är självklart för oss, eftersom det erbjuder en plattform att stå på och det ger oss möjligheten att synas och kunna nå ut till människor. Vi lämnar inte folket vind för våg, för systempartierna att lura.

Att vi deltar betyder dock inte att vi skulle ha en mer inställsam syn på EU eller att vi skulle tro att EU går att påverka inifrån. Sådana naiviteter överlåter vi åt andra, utan vi är helt på det klara med vad EU är för något och vad dess syfte är – det är en imperialistisk allians med syfte att samordna de europeiska kapitalens internationella kamp, samtidigt som det är en kraftig mekanism för att stärka de europeiska storbolagen i varje land.

Därför menar vi att kampen mot EU måste föras på basis av klass, för EU är ett vapen i kapitalets händer, som det riktar mot det arbetande folket i varje medlemsland men också i varje annat land i världen.

Men vårt självbestämmande?

Många EU-kritiker placerar motståndet mot EU på en nationell grund och man hävdar ofta att makten har förskjutits från Stockholm till Bryssel, att vi inte längre kan stifta våra egna lagar eller att vi har förlorat vårt självbestämmande.

Detta kan stämma eller inte stämma. Klart är att vissa frågor som tidigare behandlades i riksdagen nu behandlas någon annanstans och man kan hävda att det svenska självbestämmandet i någon mån luckrats upp. Ur denna problemformulering föds ett motstånd som döljer klassmotsättningarna – det är ett motstånd som säger att det nationella kommer först och att klassen kommer sen.

Istället för att nöja oss med att ställa Brysselmakt mot Stockholmsmakt så frågar vi istället – vem har makten i Stockholm? Vi frågar oss: Vems självbestämmande är det egentligen som luckras upp?

I den mån som det svenska självbestämmandet luckras upp, så är det den härskande klassens självbestämmande. Det är inte det arbetande folkets självbestämmande. I den mån som det luckras upp, så sker det på grund av den härskande klassens behov av att köpa sig allierade. Som Brexit visade, så utgör det inga större problem för det nationella kapitalet att ta tillbaka detta självbestämmande, om behovet skulle uppstå.

Vi vet också att arbetarna inte utövar någon makt i de europeiska parlamenten, vare sig de är belägna i Bryssel, Strasbourg eller i Stockholm. Alla parlament under kapitalismen är klassparlament. De är parlament för den härskande klassen och det kommunisterna kan göra är att utnyttja dem för mobilisering, propaganda och organisering. Vi går ni i valrörelsen i vetskap om detta och vi använder också valrörelsen för att visa upp verkligheten såsom den är.

Därför är den viktigaste faktorn för om vi ska delta i ett val eller inte om det går att stärka partiet eller inte, om det går att flytta fram det arbetande folkets positioner eller inte. Fler kriterier, annat än rent praktiska, behövs inte.

I detta val, likt de andra vi ställt upp i, kommer vi att kunna stärka partiets ställning såtillvida att vi kan nå ut till fler människor med en revolutionär klasspolitik. Vi ger människor ett alternativ som inte bara bygger på ett mer eller mindre diffust nationalistiskt resonemang, utan på ett konkret klassresonemang. Vi ger människor möjligheten att börja ifrågasätta kapitalismen och vi ger människor möjligheten att säga nej till hela det kapitalistiska systemet, inklusive EU – för det är vad rösten på SKP betyder.

Vill du hjälpa partiet? Då är det bara att kontakta oss på skp@skp.se för att se vad du kan hjälpa till med! Kom ihåg att varje flygblad som delas ut och varje valsedel som hittar fram till vallokalerna ger partiet ytterligare luft under vingarna!

En tanke på “Vi kämpar mot EU på basis av klass

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.