1 maj-uttalande från Europeisk Kommunistisk Aktion

EKA Riktpunkt publicerar här översättningen av ett 1 maj-uttalande från Europeisk Kommunistisk Aktion, där Sveriges Kommunistiska parti ingår:

För arbetar- och kommunistpartierna representerar den 1 maj en dag av kamp, till minne av dem som kom före oss och till ära för dem som fortsätter kampen.

Den arbetande befolkningen – inte bara i Europa, utan över hela världen – har under de senaste åren stått öga mot öga med det kapitalistiska systemets grymhet och brutala natur. Detta system har lagt hela bördan av de stigande priserna på arbetarnas axlar, samtidigt som lönerna hålls nere. Situationen för arbetarna och andra exploaterade grupper har därför försämrats i alla länder.

Genom sin politik har borgarklassen inte bara åstadkommit en betydande minskning av reallönerna för de flesta arbetare, utan de har också lyckats införa mer flexibla anställningsformer som avskaffar åttatimmarsdagen och de har tvingat på arbetarna mer och mer obetalt arbete. Det ökande trycket känns inte bara av på arbetsplatserna utan på livets alla områden, där kommersialiseringen av hälsa, utbildning och social trygghet bidrar till den börda som de arbetande människorna måste bära.

Genom sin politik, som riktar sig mot småbönderna, har borgarklassen intensifierat centraliseringen och koncentrationen av jordbruket till ett fåtal ägare och tvingat småbönderna att lämna sina företag. Politiken har också resulterat i tusentals fattiga pensionärer, vars inkomster sällan täcker deras grundläggande behov.

Men arbetarna har lyckats visa att hoppet ligger i kampen. Där förtrycket och brutaliteten har ökat har motståndet vuxit. Över hela Europa har arbetare gått ut i strejk och kämpat för att hindra kapitalet från att sänka deras löner, i vissa fall har de vunnit segrar och kunnat försvara sina tidigare framgångar. Över hela Europa har bönder protesterat mot de omöjliga förhållanden som de har tvingats att leva och arbeta under. I en svår situation där borgarklassens makt är uppenbar är det nödvändigt att ge ett samordnat svar på repressionen från staten, regeringen och arbetsgivaren.

Genom klassolidaritet och genom att förena olika strider är det möjligt att motverka borgarklassens attacker. Det är inte bara möjligt att kämpa för högre löner och pensioner, för kollektivavtal, för att sänka pensionsåldern och för arbetslöshetsersättning, utan det är också möjligt att vinna.

Samtidigt som och förknippat med den skärpta klasskampen inom varje land ser vi en skärpning av kampen inom det imperialistiska systemet och en mer intensiv strävan hos borgarklassen att expandera verksamheten hos sina monopol och företag. I detta sammanhang framhåller vi nödvändigheten av att arbetarklassen kämpar mot denna utveckling, att man motsätter sig EU:s och NATOs politik och förkastar dem. Utvecklingen uttrycks i den ökande militariseringen i varje land och i de regionala krig och konflikter som uppstår, från den brutala terror som släppts lös mot det palestinska folket till det långvariga imperialistiska kriget i Ukraina.

Ställda inför kapitalismens terror och dess konstanta attacker mot världens folk, förklarar vi att det inte kan fortsätta på samma sätt – framtiden under kapitalismen bjuder bara på mer fattigdom, förnedring och osäkerhet. Vi betonar behovet av ett revolutionärt störtande av kapitalistisk exploatering genom att driva klasskampen och det arbetande folkets strävan att bygga upp ett nytt socialistiskt samhälle där arbetarklassen har makten.

Vi, arbetar- och kommunistpartierna i Europeisk Kommunistisk Aktion, sänder militanta hälsningar till världens kämpande arbetare och vi bekräftar vårt åtagande att leda arbetarklassens kamp till dess slutmål, till socialismen.

Länge leve första maj! Länge leve socialismen!

 

Europeisk Kommunistisk Aktion

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.