Arne Söderquist

Jag, Arne Berndt Sigfrid Söderquist, föddes den 24 maj  1923 i ett arbetarehem i Sandarne församling, Gävleborgs län. Min far, Karl Söderquist, som är född 1879 i samma församling, är till yrket stuveriarbetare, och eftersom detta arbete är säsongsbetonat, var vårt hem fattigt, allrahelst som vi voro sex barn i hemmet. Min mor, Ida Söderquist, som föddes 1889 i Ronneby församling, Blekinge, dog 1939 då jag var nyss fyllda 16 år.

Fadern har aldrig tillhört något politiskt parti, men  så länge jag kan minnas alltid hyst odelade sympatier till kommunistiska partiet och dess politik. Sålunda var min far prenumerant på partiets tidning Ny Dag från dess start och fram till den dag då tidningen drabbades av transportförbud. Den miljö jag vuxit upp i har alltså varit, om inte rent kommunistisk, så dock starkt antinazistisk. Det starkaste uttrycket för fars för fars radikala hållning torde hänföra sig till stuveriarbetarstrejken i södra Norrland och de s.k. Sandarnekravaller som härmed utbröt 1932. Härvid utpekades min far som tillhörandes de mer ”oppositionella” och därför tillsammans med flera andra arbetare avstängdes från allt arbete inom facket. Sedemera blev dock min far och de övriga utestängda åter upptagna i arbetet. Kanske jag skall nämna att detta skedde, icke efter någon sorts kapitulation inför arbetsgivarna utan helt genom övriga arbetares fortsatta kamp.

Mina tre äldre syskon, alla bröder, är heller icke anslutna till något politiskt parti men alla kan hänföras som sympatisörer till kommunistiska partiet.

Omedelbart efter slutad skolgång anställdes jag i Marma-Långrörs brädgård i Söderhamn, där jag dock snart slutade för att istället börja arbeta som springpojke i en speceriaffär i Söderhamn. I samband med min mors död och den splittring av hemmet som denna händelse kom att förorsaka, beslöt jag mig för att resa till Stockholm och där söka nytt arbete. Detta beslut satte jag ganska snart i verket och den 2 oktober 1940 befann jag mig för första gången i Stockholm. Trots att jag var i avsaknad av varje som helst bekantskap eller hjälp här i Stockholm, lyckades jag snart få anställning i en speceriaffär.

I januari 1941 inträdde jag som medlem i Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbundvia medlemsskap i Kungsholmens Kommunistiska Ungdomsklubb, där jag ganska snart indrogs i det aktiva klubbarbetet. Sålunda var jag en tid sekreterare i klubben. Varefter jag valdes till vice ordförande och slutligen till ordförande. Denna senare styrelsepost besatte jag endast en kort tid tills jag helt nyligen pga olägenheter i mina arbetsförhållanden måste avsäga mig densamma. Jag åtog mig i stället sysslan som redaktör för klubbtidningen Revelj. Dessutom har jag nyligen inträtt som medlem i Sthlms Komm.Ungdomsdistrikts VU. I mars månad detta år slutade jag mitt arbete i speceriaffären och tillträdde en anställning som kontrollör på Rest. Stallmästaregården, vilken anställning jag alltfort innehar.

Rörande mina kunskaper vill jag slutligen nämna att jag avgick från folkskolan med utmärkta skolbetyg samt att jag under den tid jag arbetade i Söderhamn på kvällarna genomgick en 2-årig kontoristkurs omfattande ämnena maskinskrivning, handelsräkning, svenska språket, svenska handelskorrespondens och nationalekonomi. Även har jag under min hittillsvarande stockholmsvistelse på fritid och pr korrespondens läst realskolans kurser i matematik och svenska språket.

Arne Söderquist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.