Enhet i kampen mot kriget!

När jag växte upp på 80-talet rådde konsensus kring att krig är fel.

Visst, det är nog ingen som tvivlar på vilken sida Sverige skulle välja i ett storkrig på den tiden, inte bara för att kulturlivet pumpade ut Rambo-filmer, utan vi vet också, så här i efterhand, att NATO räknade Sverige som vänligt sinnat.

På den tiden var det en självklarhet i debatten att Sverige skulle vara neutralt, vi lärde oss att vara stolta över detta i skolan. Det fanns så gott som ingen i debatten som lyfte fram NATO-medlemskap och när det klagades över bistånd till Vietnam, besök på Kuba eller stöd åt ANC, så var det alltid, eller som jag kommer i håg det, alltid efter neutralitetsargument. Sverige skulle inte gulla med socialistiska stater.

Samtidigt var Sverige en del i ett internationellt kapitalistiskt systems marknad.

Men nu är situationen en helt annorlunda.
Medan det på 80-talet hetsades mot Sovjetunionen för minkar utklädda till sovjetiska ubåtar, så bjuder Sveriges riksdag i nuläget in USA att placera atombomber riktade mot Ryssland på svensk mark och högern i riksdagen vill in i NATO.

Varför händer detta nu?
En del av förklaringen är att Ryssland vuxit starkare och visar musklerna i en del områden. Men detta är inte hela förklaringen, USA har, genom NATO och genom andra avtal, soldater runt hela jorden och tar sig friheten att diktera för andra länder hur USA vill att de skall agera.

Det klagas på att Ryssland förser Donbass- rebeller med vapen, men svensk kapitalistisk media säger inte ett piss om hur västimperialismen beväpnar och stödjer fascistjuntan i Kiev.

Det klagas på att Ryssland bombar rebeller i Syrien, men svensk borgarmedia säger inte ett piss om att ISIS vuxit fram med imperialismens goda vilja.

Vi ser också att överallt där USA-imperialismen och NATO dragit fram, i Irak, Afghanistan och Libyen, har det slutat i total katastrof. Det finns vänsterorganisationer, främst Vänsterpartiet och Socialistiska Partiet, som stödde bombningarna i Libyen och som inte drar sig för att ge stöd åt grupper i Syrien som samarbetar med Al Qaida. Detta sker med hänvisningar till vänsterargument, men det är viktigt att skilja på vad en organisation säger och vad den gör. Hitlers nazistparti utgav sig för att vara arbetarvänligt, antikapitalistiskt och till och med socialistiskt. Vi vet att det i praktiken var ett parti som gynnade monopolkapitalismen och finansoligarkerna. Det är samma sak med de vänstergrupper som stödjer NATO:s aggressioner mot små länder.

Men det finns en anledning bortom kivandet mellan USA och Ryssland och det går bara att förklara genom att se NATO som Wall Streets väpnade gren.

Över hela den imperialistiska världen sker nedskärningar och införanden av TTIP och så vidare. Det pågår en massiv offensiv mot arbetarklassen i västvärlden och regeringar, inte sällan socialdemokratiska, har gett sig in på att hjälpa en dödsdömd finanssektor i kris genom att låta arbetande människor betala för det i form av lönedumpning, attacker mot fackliga rättigheter eller slakt av offentlig sektor.

Men det är inte den enda bilden.
Det pågår samtidigt i de forna kolonierna ett uppvaknande. Flera länder i Latinamerika har slagit in på en progressiv linje och socialistiska Kuba har tvingat USA att erkänna att de följt fel väg sedan början av 60-talet, även om blockaden inte är helt hävd ännu.

Imperialismen behöver helt enkelt samla hela den kapitalistiska världen bakom USA:s linje för hegemoni. För att kunna genomföra sitt program, behöver imperialismen stå ohotad på världsplan.

Det är helt enkelt så att samma regeringar och samma kapitalister som plockar fram tumskruvarna för att vrida om på arbetarrörelsen i den imperialistiska världen är samma personer som sprider lögner om Latinamerika eller stödjer Al Qaida och ISIS i Syrien.

Därför är rätt väg inte att gå med i NATO, utan att bygga ett brett motstånd mot krighetsandet och imperialismen. Imperialisterna i väst står enade mot resten av världen och vi närmar oss allt mer ett krig, därför är det viktigt att vi står enade mot dem. Vi behöver en global folkrörelse som samlar krigsmotståndare, anti-imperialister, fackliga aktivister, antirasister och så vidare och i spetsen för det måste den kommunistiska rörelsen stå, för kommunismen allena har korrekt program för att sammanbinda alla delar av kampen till en helhet.

Bengt Lennartsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.