Gemensamt uttalande från kommunist- och arbetarpartier

Vi måste konfrontera det exploaterande system som ger upphov till krig, flyktingströmmar, migration och fattigdom. Uttryck solidaritet nu med flyktingar och migranter!

Vi, kommunist- och arbetarpartier som undertecknar detta uttalande:

Fördömer den imperialistiska aggressionen, interventionerna och krigen som förs av USA, Nato, EU och ”allierade” såsom Turkiet, Saudiarabien och Qatar. Dessa krafters kriminella aktiviteter har lett till att miljontals människor tvingats på flykt.

Bourgeoisiens regeringar som under alla dessa år deltagit med arméer och varit behjälpliga med allsköns uppbackning och som själva skapat förevändningarna som använts för att rättfärdiga iscensättningen av sina egna imperialistiska interventioner, bär på ansvaret.

Vi fördömer EU och de regeringar som driver en politisk linje präglad av polisiär och militaristisk repression mot flyktingar som försöker fly krig, fattigdom, nöd och människosmuggling.

Vi uppmanar till stärkandet av klassammanhållningen, enigheten och folkens solidaritet med de människor som har fallit offer för de imperialistiska interventionerna och den kapitalistiska exploateringen.

Vi uppmanar folken att intensifiera sin kamp mot de bakomliggande orsakerna till att miljoner människors tvingas fly från sina hem, och uppmanar dem att samtidigt stå sida vid sida med de immigranter och flyktingar som tvingas uppleva svåra och omänskliga levnadsvillkor.

Folken måste kräva att deras respektive regeringar vidtar de nödvändiga åtgärder som krävs för att ta emot och ge skydd åt immigranterna och flyktingarna på ett anständigt sätt, men också kräva att EU:s repressiva mekanismer avskaffas vilket bland annat innefattar Dublinförordningen.

Kommunist- och arbetarpartierna kämpar emot borgarklassens och deras regeringars försök att använda immigrations- och flyktingproblematiken som ett medel att avskaffa arbetsrätten samt för att intensifiera exploateringen och utnyttjandet av flyktingar och immigranter, inklusive arbetarklassen som helhet, i destinationsländerna.

I försvaret av arbetarnas intressen måste vi förena och slå ihop vår styrka, intensifiera kampen mot USA, Nato, EU, de imperialistiska interventionerna och krigen, mot varje försök av imperialisterna att manipulera folken. Vi måste organisera oss och komma i konflikt med det exploaterande systemet som ger upphov till krig, flyktingströmmar, immigration och fattigdom. På detta sätt kan villkoren skapas för att flyktingar och immigranter ska kunna återvända till sina hemländer, med folken som herrar över sina egna öden.

Kommunistiskt Parti i Danmark (KPiD)

Greklands Kommunistiska Parti (KKE)

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Kommunistiskt Parti, Turkiet (KP)

Alla 50 undertecknade partier till uppropet utöver initiativtagarna se  www.solidnet.org.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.