Gerda Linderot

1 Nuvarande sociala ställning och härkomst

Född i Jönköping d. 12/1 1891 av Alma o Nils Rasmusson. Min far var typograf, han arbetade hela sitt liv för typernas fackl. organisering och var därför ”prickad” av arbetsköparna vilket resulterade i att familjen ofta fick byta vistelseort. Endast fars inkomst att leva på och ständiga skulder för flyttningarna var uppväxttiden mycket bekymmersam. Min far var absolutist och mycket skötsam, ansedd som en duktig yrkesman. Min mor var hembiträde före äktenskapet.

Har genomgått folkskolan i Göteborg. Började som telefonist i Sthlm 1906 och slutade 1917 i detta yrke. Ingick äktenskap med Sven Linderot 1918. Arbetade något år 1918-19 på El. Arb. Förb. exp. som kontorist.

Ingen av mina släktingar är, mig veterligt, organiserad i något politiskt parti, en del av dem sympatiserar med oss, röstar med oss o.s.v.

Har varit i S.U. 1920, 1921, 1927, 1932, 1935, 1936. Deltog 1920 och 1921 i världskongresserna och i de kvinnokonferenser som hölls i samband därmed. 1927 var jag ombud för I.A.H. (Internationella Arbetarhjälpen, red.anm.). 1922 ombud för I.R.H. (Internationella Röda Hjälpen) på dess första kongress i samband med 15-årsjubileet,, invaldes då i IRH:s E.K. (Exekutiv Kommitté ?). 1935 kallades jag till IRH:s ?plenum. 1936 var i huvudsak rekreationsresa, vistades på Krim. Har varit i Tyskland 1923 (för inköp av utrustning till ett barnhem i S.U. under hungersnöden). 1927 på hemväg från S.U. deltog jag i IAH – konferensen i Berlin.

Var i Paris 1934 i aug. på ”Kvinnornas världskongress mot krig och fascism”. Representerade då S.K.P.

Behärskar tyska genom självstudier, kan tala och förstå språket men inte skriva det på grund av okunnighet i grammatiken.

2 Politisk allmänbildning

Var med i en talarkurs i Sthlm. 1921, en studieledarkurs i Norrbotten, en partiskola för kvinnliga medlemmar 1929 å Rörskär. Läst den litteratur som utgivits på Frams förlag och Arbetarkulturs förlag (icke de sista Leninbanden). I Norrbotten var jag studieledare för en cirkel för kv. Medl. som uteslutande studerade kommunistisk litt. Komm. A.B.C.D.- Lenin och leninismen, Materialistisk historieuppfattning, Mering: Karl Marx ( var emellertid för tung för cirkeln, knogade igenom den ensam), Kollontay:  Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen m.fl. Denna cirkel arbetade en gång i veckan i tre år utan sommarferier.

3. Förhållandet till partiet

Sökte mig till Ungdomsförbundet 1915 för att arbeta mot kriget. Medl. i ”Revolt” sedan dess. Överfördes till partiet vid starten 1917. Varit uppbördsman, cell-ledare, sektionsledare i d.s. styrelse i Sthlm och Luleå. Inkasserare i Luleå för F.D.P., litteraturchef i Luleå, kvinnoutskott, medl. i partiets arbetsutskott före sprängningen 1924 (minns inte åren) suppl. i ledningen 1927-28? F.n. sektionsledare för Kungsholmen samt medl. av kvinnokommittén. Beordrades av partiet att övergå till R.H:s arbete på olika områden. Invaldes i kontrollkomm. å kongr. 1936. Varit med om samtliga partisprängningarna och naturligtvis arbetat aktivt för Kominterns linje.

4 Deltagande i det off. livet och f.f. (fackförening. Red.anm.)

Telefonisternas f.f. bildades efter jag slutat i yrket 1917 men jag var med om organiseringen och valdes  till ordf. vilken post jag hade första verksamhetsåret.

Medl. av Luleå stadsfullmäktige 1926, avgick på grund av avflyttning från staden 1927. Medl. av I.R.H., I.A.H. Deltagit i olika hjälporganisationers bildande: medl. i ”Hjälpkomm. för flyktingar”, medl. i Antikainenkomm.

5 Övriga upplysningar

Verkat som agitator, mest som talare för kvinnorna. Var på en kvinnokurs i Kramfors 1931 och kom då också med i demonstrationerna och händelserna i Ådalen.

……..

Stockholm i nov 1936
Gerda Linderot

Anteckning: Sedan 1940 ledare för partiets kvinnoarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.