Kommunrapport från Örnsköldsvik

Ekobrottsmyndigheten lägger ner förundersökningen om SEKAB:s försäljning av två dotterbolag i Tanzania och Moçambique år 2009. Åklagaren har kommit fram till att det inte finns någon grund för åtal. SEKAB, Svensk Etanol Kemi AB, är lokaliserat i Örnsköldsvik och ägs till 70 procent av ett regionalt ägarkonsortium som består av de kommunala energibolagen Ö-vik Energi, Umeå Energi, Skellefteå Kraft samt Länsförsäkringar i Västerbotten, OK Ekonomisk Förening och 30 procent ägs av privata EcoDevelopment.

SEKAB sålde sina verksamheter i Tanzania och Moçambique 2009 till den ökände ”Etanol Jesus” som Per Carstedt kallas. Två privatpersoner anmälde nyligen försäljningen till Ekobrottsmyndigheten, som nu har utrett ärendet. SEKAB fick åklagarens beslut om att lägga ner utredningen.

I anmälan ifrågasattes villkoren för försäljningen av de två dotterbolagen i Tanzania och Moçambique. Bolagen såldes för den symboliska summan 400 kronor till EcoDevelopment, där SEKAB i Afrikas tidigare vd Per Carstedt var en av ägarna. I avtalet finns också en tilläggsköpeskilling som ger SEKAB rätt till 170 miljoner kronor ur eventuella framtida vinster ur bolaget.

– Försäljningen gjordes till villkor som var marknadsmässiga, då den rådande finanskrisen helt hade urholkat värdet ur bolagen. Alternativet hade varit att lägga ner bolagen, vilket hade medfört stora kostnader för SEKAB, säger SEKAB:s VD Anders Fredriksson.

Denna fråga har varit de senaste årens ”snackis” här i Ö-vik. Hur in i H-E kan man gå med på att en privatkapitalist få köpa två företag för tillverkning av etanol för mindre än vad två flaskor Vodka kostar. SVT:s program Uppdrag Granskning gjorde ett reportage om detta ifjol och ännu ett reportage till lär vara inspelat och sänds troligen till hösten.

Ja, Ö-vikssossarna är Inte bara dåliga affärsmän, de har också en arrogant attityd mot föreningslivet. Under en lång tid har handikappföreningarna brottats med en dålig ekonomi och lönerna till kanslipersonalen har tärt på föreningarnas ekonomi till bristningsgränsen. För trots statligt lönebidrag så räcker bidraget inte ens till lönerna och definitivt inte till de sociala utgifterna. Varje förening gick back med minst 14000 kr varje månad för en heltid.

Eftersom jag sitter med i den lokala HSO styrelsen (Handikappföreningarnas SamarbetsOrgan) så bestämde vi oss för att tillsammans med de föreningar som har anställd personal varsla alla anställda. Kommunens handikappråd var underrättat och ortstidningen gjorde ett reportage. Kommunalrådet Glenn Nordlund lovade att fixa pengarna till lönerna med villkoret att det lokala HSO skulle administrera det hela.

Så långt frid o fröjd, kan tyckas. Men så blev det hela ett ärende för kommunens Kultur- och Fritidsnämnd och deras ordförande Leif Lindholm (S) skulle vara garanten för att pengarna skulle komma föreningslivet till del. Men vad hände? Jo nu tycker ”charmtrollet” Lindholm, i vanlig arrogant ton, att föreningarna har för höga löner i förhållande till hur många medlemmar föreningarna har. Dessutom lär han påstå att vissa föreningar har chockhöjt lönerna nu när bidraget skulle börja betalas ut. Sanningen är snarare att en förening har ökat sysselsättningsgraden från 75 procent till 100 procent.

Ja sista ordet är INTE sagt ännu från föreningssidan, men någon förlikning lär vi INTE gå med på, så långt sjunker inte människor med de minimilöner som det ändå rör sig om. Det rör sig om löner på ca 20000 kr för arbetshandikappade som har jobbat på sin arbetsplats i många år och i princip är oersättliga med sin unika kunskap om både föreningen och dess medlemmar!

Att skriva något om Ö-vik utan att nämna statsministern Löfvens korkade bravader med att leja en företagare utan kollektivavtal att göra utbyggnad på sin sommarstuga, som för övrigt bara ligger en dryg halvmil från mitt enkla logi, är knappast möjligt. Men så dum tror jag inte ens att min gamla arbetskamrat är att han gjort detta medvetet. Men fan så klantigt var det. Värre är nog att han gjort en ombyggnad på sommarstugans avloppssystem utan att invänta erforderligt tillstånd från kommunen. Sådant är otroligt dumt och kan nästan jämföras med de borgerliga statsråd som inte betalade TV-licens i den första Reinfeldtregeringen år 2006.

En som varit LO-boss och kallar sig arbetarledare borde veta bättre om att både kolla upp kollektivavtal och invänta kommunala beslut. Hur ska annars folket kunna ha förtroendet kvar för den styrande klicken och själva följa de lagar och regler som finns? SKÄRPNING ANBEFFALLES!

Mats Hedell

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.