Kuba återupprepar sin beslutsamhet att samarbeta med andra länder i kampen mot HIV och AIDS

Kuba har återupprepat och uttryckt sin vilja i FN:s generalförsamling att samarbeta med andra länder för att bekämpa den globala pandemin HIV/AIDS samt främja förebyggandet av sjukdomen. Samtidigt förespråkar man på Kuba den universella rättigheten till sjukvård och behandling och dess icke kommersiella utveckling. På Kuba anser man att detta är nödvändigt för att uppnå målet att senast 2030 ha utrotat sjukdomen helt och hållet.

Under de tre inledande dagarna av ett toppmöte i frågan konstaterade Kubas alllmänna hälsovårdsminister tillika medlem av politbyrån, Roberto Morales Ojeda, att landet mer än gärna är villigt att hjälpa andra länder och dela med sig av Kubas erfarenheter och bedrifter.

Han återupprepade Kubas beslutsamhet till att ge internationellt stöd såväl som att vidta regionala och nationella åtgärder mot både HIV och AIDS. Han slog fast att endast integration, solidaritet och samarbete kan generera hållbara resultat i bekämpandet av HIV och AIDS och genom att bemöta de gemensamma utmaningarna i en globaliserad och ojämnlik värld.

Roberto Morales Ojeda betonade också att: ”hälsa måste prioriteras gentemot andra frågor, vare sig det gäller överväganden om teknologiska eller intellektuella ägodelar (….). Det är inte acceptabelt att kostnaden elller andra själviska avvägnigar tas i beaktan och begränsar den universella tillgången på behandling för personer med HIV och AIDS.

Morales vidhöll också Kubas ställningstagande att anta en FN-resolution som förbinder dess medlemsländer att göra ansatser till att bekämpa den globala pandemin. Han tillade också att Kuba ställer sig positivt till en sådan resolution, men påpekade samtidigt att angelägenheter som gäller kvarstående och beständiga problem och utmaningar inte återspeglas med tillräcklig tydlighet eller betoning i förslaget till resolution.

Han insisterade också på att ingen nationell eller internationell lagstiftning, avtal eller policy ska begränsa den universella tillgången på den bästa tillgängliga behandlingen för människor med HIV-viruset. HIV-viruset har resulterat i mer än 34 miljoner dödsfall sedan 1981 och omkring 37 miljoner människor lever i nuläget med HIV-viruset. Morales framhöll nödvändigheten av internationellt samarbete i kampen mot HIV och AIDS. (Vid utebliven behandling av ett HIV-virus, utvecklar man så småningom AIDS som är samlingsnamn på allvarliga infektioner som bryter ut när kroppens immunförsvar är försvagat).

Källa: Granmas engelskspråkiga nyhetssida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.