NATO är ingen försvarsallians

Det påstås ofta att NATO är en försvarsallians. Inget kunde vara mer fjärran sanningen. NATO bildades 1949 och bestod då av tolv länder vilka bland annat inkluderade USA, Storbritannien, Danmark och Norge. Det officiella syftet var att bilda en front mot Sovjetunionen för att, till en början, säkra sina gränser och sina statssystem.

Inför Tysklands återförening gavs Sovjetunionen garantier av USA att NATO inte skulle expandera österut. När Sovjetunionen och dess allierades svar på NATO, Warszawapakten, upplöstes fanns det därför de som på goda grunder hoppades på nedrustning och räknade med att NATO skulle försvinna.
Men NATO blev kvar och bröt sitt löfte genom att anta en ny säkerhetsdoktrin på sitt femtioårsjubileum 1999. Den nya doktrinen omvandlade NATO från att framförallt ha varit en försvarsallians till att i praktiken bli en offensiv organisation vars uppgift nu blev att företräda medlemsländernas intressen, det vill säga sin tillgång till marknader, naturtillgångar och framförallt energiresurser inom- såväl som utomlands.

Samtidigt som länderna i f.d. Warszawapakten rustade ned expanderade NATO kraftigt österut, fick tolv nya medlemmar och har sedan dess rullat fram vapen till Moskvas tröskel.

NATO har i Polen och Tjeckien byggt grundstommen till det missilförsvar som i praktiken är ett offensivt vapen syftande till att ge imperialistiska intressen förstaslagsförmåga, det vill säga, i det här fallet, möjligheten att slå till med kärnvapen utan att i lika hög grad riskera ett kärnvapensvar. Med en fiende som inte ges utrymme att svara med samma medel sänks tröskeln för insättandet av kärnvapen och urholkar därmed vapnens avskräckande effekt, vilket banar väg för nya blodiga storkrig. Kärnvapenbalansen, hotet om ömsesidig förstörelse, vittrar bort.

Detta har tvingat Ryssland att återgå till sin gamla kärnvapenstrategi gällande andraslagsförmåga som exempelvis yttrar sig i att öka närvaron av patrullerande, förmodat kärnvapenbestyckade, bombflygplan. Utöver detta har NATO bundit upp ytterligare 22 länder genom ”Partnerskap för fred” och därutöver 13 i Afrika och Mellanöstern, samarbeten som utnyttjas för att värva nya medlemmar.

NATO och kärnvapen
Det finns de som påstår att NATO inte har egna kärnvapen, och försöker därmed dölja konsekvenserna för Sverige av att gå med i en krigsallians med en gemensam kärnvapendoktrin.
Ett förhållande som Nato formulerar enligt följande: ”Nya medlemmar är fullständiga medlemmar av alliansen i alla dess aspekter, inkluderat deras förbindelse till alliansens kärnvapenpolicy, och de garantier som denna policy ger till alla allierade.” NATO som, enligt militärkamarillan inte har egna kärnvapen, utfäster att ”Den största säkerhetsgarantin för de allierade består av alliansens strategiska kärnvapenstyrkor.”
I en debattartikel i DN 2011-01-24 skriver SVENSKA JURISTER MOT KÄRNVAPEN så här:
”NATO är enligt sina stadgar en militärallians som bygger sitt försvar på en ”lämplig andel” nukleära stridskrafter i Europa. Man förbehåller sig rätten att använda kärnvapen först (s.k first use) utan att ha utsatts för angrepp med sådana vapen. Detta gäller också mot länder som inte har kärnvapen.
Enligt vår mening strider denna strategi mot folkrätten sådan den uttolkats 1996 i ett yttrande av Internationella domstolen i Haag.”
Ett medlemskap innebär att Sverige tar på sig ett medansvar för NATO:s kärnvapen, och skulle därmed medverka till kärnvapenspridning, vilket vore ett brott mot Sveriges riksdags beslut om godkännande av icke-spridningsavtalet från 1968.
Kärnvapnen är en integrerad del av NATO:s försvarsstrategi. Det spelar ingen roll i vilka länder kärnvapnen befinner sig rent fysiskt, är man NATO-land befinner man sig under alliansens kärnvapenparaply och offensiva kärnvapen kan som följd, när som helst, stationeras på exempelvis ubåtar i svenska hamnar eller vatten, helt utan regeringens kännedom. Det gör Sverige till ett garanterat mål i ett kärnvapenkrig.

Värdlandsavtalet
Den svenska riksdagen vill underteckna ett associationsavtal med NATO och om värdlandsavtalet träder i kraft kommer Atlantpakten att få föra in trupper i Sverige och flytta omkring dem och deras vapen efter eget skön. De främmande trupperna får öva på svenskt territorium. Trupperna tillåts agera offensivt från svenskt territorium och kan föras vidare till platser där de kan sättas in i strid mot stater och folk som inte tvunget är fiender till oss i Sverige. De främmande trupperna tillåts använda svenska kommunikationsmedel och militära anläggningar och det förväntas att Sverige ska stå för deras transport, uppehälle och för stora delar av de kostnader som de här operationerna för med sig.
Sedan avtalet undertecknats av riksdagen behöver Atlantpakten inte vänta på svensk anmodan eller tillåtelse att använda vårt lands territorium, våra anläggningar och våra resurser. Det tillåts de göra på eget initiativ.

Vad kommunisterna vill
Det behövs en bred folklig rörelse – ett uppror mot NATO-anslutning genom bakdörren. Från syd till nord, från hjärnans till handens arbetare, med kvinnor och män, de unga och de äldre, med gamla såväl som nya medborgare. En rörelse som rimligtvis även borde omfatta Finland som är lika pressat av NATO som Sverige.
Sveriges Kommunistiska Parti strävar efter samarbete med andra krafter och rörelser som arbetar i samma syfte. Vi gör allt som står i vår makt för den fred som bara kan garanteras av att Sverige blir ett genuint alliansfritt land. Vi hoppas att gemensamma insatser, med din hjälp, i vårt och andra länder kan bidra till att världen slipper NATO som egentligen inte är något annat än kapitalets stålskodda näve.

Nej till NATO – Ja till fred!
Nej till värdlandsavtalet – Ja till svensk suveränitet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.