Nej till NATO

Sverige har under de senaste decennierna dragits allt djupare in i samverkan med Nato, som domineras av USA och som, i enlighet med supermaktens doktrin, hävdar rätten till första bruk av kärnvapen. Vid bildandet av Nato 1949 var det huvudsakliga syftet att bilda en front mot Sovjetunionen med förevändningen att säkra sina gränser och sina statssystem. Nato bestod 1949 av tolv medlemsländer. Några av dessa var USA, Storbritannien, Danmark och Norge.

Efter antagandet av säkerhetsdoktrinen 1999, förändrades Natos karaktär. Dess primära målsättning blev nu att företräda medlemländernas intressen. Med andra ord, Natos tillgång till marknader, naturtillgångar och energiresurser.

Nato är den drivande kraften bakom globalt krig.  Nato är ingen försvarsallians utan det är en krigsallians som vill tjäna pengar på krig. Nato står för militärbaser runtom i världen. Nato står för kärnvapen, robotsystem, militärutgifter och miljöförstöring, Nato står för uppluckring av folkrätten och åsidosättandet av FN. Svenska trupper har sedan 2002 ingått i den Nato-ledda International Security Assistance Force, ISAF, i Afghanistan. I praktiken har Sverige därigenom, för första gången i modern historia, dragits in i ett krig – ett krig där mänskliga rättigheter dagligen kränks och där civila dödas i dagliga bombningar. Sverige skickade 2011 på Natos begäran ett Jas-Gripen-förband med 130 man för att delta i bombningen av Libyen. Natos flygbombningar var ett brott mot FN-resolution 1973 och mot FN-stadgan och orsakade en humanitär katastrof med fortgående allvarliga följder i hela regionen.

Nato har de senaste decennierna på ett oroväckande sätt flyttat fram sina militära styrkor i Europa och är alltmer sammanflätat med det europeiska så kallade säkerhets- och försvarssystemet och genomför numera återkommande militärövningar i Sverige. Till exempel har Natos insatsstyrka Nato Response Force med 1000 soldater och 60 stridsflygplan övat bombfällning i norra Sverige. Flera av dessa övningar utförs på North European Aerospace Testrange (NEAT), som är det största övningsområdet av sitt slag i Europa. USA, Tyskland och andra länder övar krig med Sverige som värd och på svenskt territorium! Sverige deltar i aggressiva krigsövningar, vilkas strategiska mål i vår del av världen i slutänden är krig mot vårt grannland Ryssland.  Den 4 september 2014 undertecknade Överbefälhavaren ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd. Det är ett övergripande ramavtal som består av elva avsnitt. I och med undertecknandet av detta avtal, tillåts Nato föra in främmande trupper i Sverige, flytta omkring dem och dess vapen. Dessutom har trupperna svenska kommunikationsmedel och militära anläggningar till sitt förfogande och kan fritt disponera över svenskt territorium. I egenskap av värdland ansvarar Sverige för truppernas transport och uppehälle. SKP fördömer bestämt detta samförståndsavtal.

Sveriges samarbete med Nato har gått extremt långt utan debatt. Bakom folkets rygg har det pågått en smyganslutning till Nato. Med få undantag har våra förtroendevalda och medier låtit smyganslutningen fortskrida utan nämnvärt motstånd eller försök till belysning. Det är inte bara en fråga om vårt lands säkerhetspolitik, det är också i högsta grad en fråga om demokrati. I stället för militärmakt och väpnade allianser bör Sverige i enlighet med FN-stadgan verka för fredlig konfliktlösning och dialog. Sverige ska hålla fast vid alliansfriheten och försvara folkrätten! Kräv att svenska politiker säger nej till Nato och värdlandsavtalet!

Charlie Paulsson

Stöd Aktionsgruppen Nej till NATO:s namninsamling mot ett Värdlandsavtal med NATO. Alla underskrifter räknas även om listan inte blir full.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.