Norges Kommunistiska Partis 29:e kongress

Helgen den 5-6 avhöll Norges Kommunistiska Partis sin 29:e kongress. Den avhölls i den anrika staden Trondheim med ca 200 000 invånare, Norges tredje stad och dess huvudstad fram till 1217.

Platsen kallades ursprungligen Nidaros, vilket betyder Nidälvens mynning. Nidälvens mynning blev också namnet på en sång, känd över hela världen, mindre känt är att upphovsmannen till sången var Oskar Hoddö, avrättad den 17 november 1943, 27 år gammal. Hoddö arbetade som rörmokare vid krigsutbrottet. Tillsammans med sin bror Harald engagerade han sig i motståndsrörelsen och deltog i illegalt arbete i Trondheim. Hösten 1943 angavs Oskar Hoddö av en norsk infiltratör och han arresterades den 2 november 1943 och ställdes inför tysk domstol. Anklagelsen var illegal verksamhet, bland annat distribution av illegala tidskrifter och lejd av flyktingar. Dagen efter arresteringen dömdes han till döden genom arkebusering.

Domen verkställdes på Kristianstens fästning den 17 november 1943 då Hoddö tillsammans med 34 andra motståndsmän avrättades.

Strax norr om Trondheim finns också den beryktade Hegra- fästning som var den fästning som stod emot tyskarna längst. I 23 dygn med 285 soldater instängda höll fästningen ut, mot en övermäktig tysk ockupationsarmé. En bidragande orsak till festningens nederlag var den svenska ”neutralitetspolitiken” som förvägrade transithjälp till de norska frihetskämparna, men beviljade mattransporter av humanitära skäl till den tyska ockupationsarmén. Dessutom beviljade man personalen på de tyska krigsskeppen som sänkts hemresa genom Sverige på grund av att de lidit skeppsbrott.

Trondheim är en stridens stad. På 1930-talet uppstod upplopp när det norska parlamentet försökte ändra stadens namn, därför var Trondheim en väl vald stad för Norges Kommunistiska Partis 29:e kongress och kommunisterna i Norge såväl som i den övriga världen har alltid stått i första ledet i kampen mot den kapitalistiska diktaturen även när den manifesterade sig som fascism.

Efter överstökade formalia inledde partiordföranden Runa Evensen den politiska och organisatoriska verksamhetsberättelsen, där hon började med att fastslå att Norges Kommunistiska Parti är ett parti som bygger på klasskampens principer. Men hon tog också upp den historiska nödvändigheten av att besegra den statsmonopolistiska kapitalismen vars makt bygger på ägandet av produktionsmedlen och utsugning av det arbetande folket. NKP bygger på en utveckling fram mot det nya samhället där socialismen är nästa steg i den samhälliga utvecklingen. NKP: strategi och taktik är inriktad på att förverkliga det kommunistiska samhället.

Kampen för freden är för NKP ett överordnat mål och en förutsättning för att kunna bygga ett kommunistiskt samhälle. Deras erfarenheter av NATO:s ”försvarspolitik” är att det är en ren krigspolitik, riktat mot stater som NATO vill upplösa för att tjäna världens kapitalister och ge tillgång till råvaror och marknader. Stater som aldrig har stört NATO-ländernas säkerhet har systematiskt överfallits och invaderats av detta militaristiska monster. Den politiken kallas kamp mot terrorism. En terror som NATO själv har bidragit till att skapa och själv utför. NKP kommer framöver att stärka arbetet för fred och mot NATO.

Partiordföranden Runa Evensen berörde många viktiga kampområden såsom kampen mot EU och EES-avtalet som reglerar Norges samarbete med EU. Liksom medlemsstaterna tvingas Norge följa EU-direktiven; i frågan om TTIP och TISA avtalen har NKP bedrivit ett intensivt arbete.

I verksamhetsberättelsen åskådliggjordes också den kamp NKP fört mot privatiseringar och för en ny skattepolitik liksom det fackliga arbetet som utförts under kongressperioden.Även NKP:s internationella arbete och syn på händelser i världen blev utförligt behandlat i verksamhetsberättelsen.

Och nästa år är det val till stortinget där även NKP kommer att ställa upp trots den mediala och politiska antikommunismen som bedrivs i Norge. Arbetarklassen behöver ett kommunistiskt parti och NKP är det enda reella alternativet mot krig och imperialism oh det enda revolutionära alternativet i Norge.

En ny centralkommitté valdes där Runa Evensen omvaldes till partiordförande.

Att NKP är ett parti som ställer kulturen i centrum märktes på kongressfesten som hölls på lördagskvällen där flera ungkommunister och kommunister framträdde med sånger och dikter, men även genom att i kongressmaterialet ingick en sångbok med 40 sånger, främst kampsånger från arbetarrörelsen. Och nästan alla förhandlingar började och avslutades med allsång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.