Sverige: En vasallstat till USA?

I december mottog Edward Snowden det svenska priset The Right Livelihood Award för sin exceptionellt modiga ståndpunkt när han avslöjade vad NSA, USA:s nationella säkerhetsmyndighet, gör. Priset kallas för det alternativa Nobelpriset. Snowden framförde sitt tacktal via en TV-skärm från Ryssland. Ceremonin hölls i det svenska parlamentet. I talet betonade Snowden att han inte ångrar någonting.

Efter ceremonin intervjuades Said Mahmoudi, professor i internationell rätt på Stockholms universitet. Han varnade Snowden för att komma till Sverige. Faran med att bli utlämnad till USA är uppenbar. Edward Snowden delade priset med Alan Rusbridger, utgivare för The Guardian. Efter publiceringen av Snowdens avslöjanden kom säkerhetsagenter till The Guardians redaktion och tvingade de att förstöra hårddiskarna som innehöll hemligt material.

Sverige är tillsammans med Israel världens tredje största plats för signalspaning/avlyssning. Avlyssningsposterna Lerkil i södra Sverige och Lovön, inte långt från Stockholm, har inte blivit exponerade för massmedias detaljgranskning.

Av denna anledning bjöd Kvinnor för Fred i Stockholm in BBC-journalisten Duncan Campbell. Han har specialiserat sig på att skriva om personlig integritet, medborgerliga rättigheter och övervakning. Han har i flera år detaljgranskat och avslöjat underrättelsetjänsternas övervakning i Storbritannien och utomlands. I samband med en tidigare utfrågning i Europaparlamentet pekade Campbell specifikt på Sverige som en viktig partner till USA och Storbritannien när det gäller nätspionage. Sverige kontrollerar ledningar som går genom Östersjön. Sverige har ingått en trepartsöverenskommelse avseende övervakning som består av underrättelsealliansen Five Eyes. Denna utgörs av USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland och Kanada. Alliansen bildades 1949.

Försvarets Radioanstalt är belägen på Lovön. Den avlyssnar all datatrafik som passerar de svenska gränserna om mottagaren eller avsändaren befinner sig utanför dessa gränser. På avlyssningscentralen i Lerkil, belägen söder om Göteborg, vilken är en tredje part i Five Eyes globala spionageöverenskommelse, skickas data till Government Communications Headquarters (GCHQ i Storbritannien och till NSA i USA. De ingår i den hemliga överrenskommelsen om signalspaning ”SIGINT EXCHANGE” som har slutits mellan det svenska företaget och dess avlyssningspartners. Lerkil är en spionstation avsedd för satellitkommunikation som utan auktorisering kopierar och analyserar privat, hemlig, personlig och affärskommunikation som skickas via olika internationella telekommunikationssatelliter. Lerkil är också involverad i bearbetningen av kommunikationen via Internet. Duncan Campbell drar slutsatsen att Sverige borde ha sin egen Edward Snowden för att få bukt med denna skandal.
USA/NATO-miliärövningar på Nordkalottområdet USA och NATO genomför gigantiska övningar på Nordkalotten inte långt från den ryska gränsen, på norskt och emellanåt på svenskt territorium. De har kallats för Cold Response 1, 2, 3, 4, 5 och 6 med 16 000 trupper vardera. Media har inte skrivit om dessa provokativa operationer. Men 2012 ägde en olycka rum då fem människor omkom efter att deras flygplan kolliderat med Kebnekaise i norra Sverige. Annars skulle omvärlden ha varit ovetandes om detta. I södra Sverige genomförs liknande krigsövningar till sjöss i närheten av Gotland.

USA har upprättat militärbaser i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ungern. Nästintill dagliga krigsövningsoperationer äger rum i dessa länder. Detta rapporteras det ingenting om i vår media. Men det ”farliga Ryssland” framställs som ett stort, förskräckligt hot.

Innan valet i slutet av augusti 2014 skrev högerregeringen under ett avtal som kallas Värdlandsstöd med NATO. I avtalstexten står det: ” Syftet med detta Värdlandsstöd är att försäkra sig om att Sverige kommer vara kapabelt till att ge effektivt stöd till militära operationer på svenskt territorium i samband med militärövningar, krishanteringssituationer eller medverkan. Ett tätare samarbete med Sverige skapar förutsättningar för att främja Försvarsmaktens förmåga att ge och få stöd. Ett avtal om Värdlandsstöd kommer att vara applicerbart vid de tillfällen då NATO bedriver militär verksamhet i Sverige på svensk inbjudan.”
Detta avtal innebär: I ett krig eller en krissituation bestämmer inte Sverige hur många trupper och hur mycket krigsmaterial som ska distribueras i vårt land. NATO, inte Sverige, för kommandot.

I Sverige har det bildats en organisation för att motarbeta de farliga åtgärder som nyligen vidtagits. Vi kommer att sprida information om vad detta avtal innebär. Vi kommer att kräva att regeringen drar sig ur avtalet om Värdlandsstöd. Vi kommer att arbeta för att återupprätta en alliansfri politik som syftar till neutralitet i krig.

Agneta Norberg, vice ordförande för Sveriges Fredsråd
Översättning ur Space Alert! (Vinter/vår 2015)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.