Tiggarna är tillbaka

Hur många är de? Varifrån kommer de? Hur många de är vet säkert ingen, men sannolikt kan de räknas i tusental. Det sägs att de kommer från Rumänien och Bulgarien samt att de är romer. De tigger på våra gator och det är ett problem för oss.

När de svenska socialdemokraterna gjorde gemensam sak med de borgerliga partierna och de svenska kapitalisterna för att lura på oss ett svenskt medlemskap i EU var ett av argumenten den fria rörligheten inom unionen. Lyckan för de svenska arbetarna skulle vara att man själv fick välja i vilket av EU:s medlemsländer man ville bo och arbeta. Vid det tillfället tänkte nog inte den socialdemokratiska partiledningen och familjen Wallenberg på att det skulle bli en rättighet som skulle utnyttjas av Europas fattigaste och sedan århundraden mest förtryckta folkgrupp romerna. De lämnar därför nu sina hemländer, där de betraktas som paria, för att söka en möjlighet att överleva i bl a Sverige.

Huvudproblemet med att romerna från Bulgarien och Rumänien tvingas åka till Sverige för att överleva kan bara lösas av arbetarklassen i Rumänien och Bulgarien. De och inga andra kan se till så att landets alla medborgare ges möjlighet att leva ett drägligt och värdigt liv där ingen behöver tigga för att klara försörjningen.
Den massflykt som ses från Baltikum och Sydösteuropa kommer som ett resultat av de mer än tjugo år av social nedrustning och ekonomisk nedgång som skett i liberalismens spår. Idag anser breda majoriteter att den socialism som existerade i länderna då var och är att föredra framför det rådande marknadsekonomiska systemet. Det är anmärkningsvärt att hela 63% av rumänerna anser att de hade högre levnadsstandard för mer än 20 år sedan medan endast 23% anser motsatsen, enligt en undersökning utförd av rumänska institutet IRES. För Ungern är motsvarande siffror 72% respektive 8%, enligt PewResearchCenter.
Kommunisternas uppfattning är principiell och icke förhandlingsbar, SKP menar att ingen människa oavsett etnicitet eller något annat ovidkommande skall behöva tigga för att klara sin försörjning. Partiet kan heller inte acceptera att det runt våra tätorter växer upp slumläger som består av bostäder byggda av pappkartonger, presenningar och annat bråte. SKP:s uppfattning är att en god bostad är en social rättighet som omfattar alla med bostadsbehov i ett anständigt samhälle.

De borgerliga partierna upplever även de tiggarna som ett problem, men det som oroar SKP här är att borgarna tar till samma lösningar som gjordes mot de svenska romerna för 60 – 70 år sedan, d v s avhysning från en kommun till en annan, samt att man vill kriminalisera tiggeriet. Socialdemokraternas hållning gentemot problemet bygger mer på en allmän välgörenhet vilket resulterat i att man under den gångna vinterns kallaste nätter erbjudit härbärge där tiggarna kunnat sova en eller ett par nätter.

Istället för att kriminalisera tiggeriet anser SKP att det är rimligare att kriminalisera det ekonomiska system som gör tiggeriet tvunget. Det är det system som för att kunna existera bygger på utsugning och splittring inom arbetarklassen, nämligen kapitalismen. SKP vill kriminalisera den privata äganderätten av produktionsmedlen. Karl Marx uttryckte saken i stil med följande: ”Den privata äganderätten existerar endast däri att den inte existerar för nio tiondelar av befolkningen”.

SKP vägrar att indela och behandla människor olika beroende på härkomst och språk, därför kräver SKP att romerna liksom alla andra skall garanteras arbete, bostad, utbildning och hälsovård.

För att denna garanti skall bli verklighet krävs att den privata äganderätten till produktionsmedlen upphävs och att vårt land får en socialistisk utveckling.

Sveriges Kommunistiska Parti

En tanke på “Tiggarna är tillbaka

  1. Hej!
    Jo, det är en riktig text. Men jag tror att man i praktiken måste gå ut och konkret tala med dem. Starta ett klassmässigt upplysningsarbete bland dem. Det måsre ju finnas vettigt folk so talar rumänska – eller romanes om det är det de talar.
    Säger detta trots att ja<g känner svårigheten. Man kan ju inte nöja sig med att de sitter cfranmför ICA och Systemet – och bor i eländiga läger – till dess vi lyckas nå fram till socialism. Det kan ju som ni vt dröja!
    Men ni tar upp frågan p rätt sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.