USA:s förehavanden i världen

Det land som anser sig vara frihetens garant på jorden har visat sig bedriva en global övervakning i ofattbar skala. Uppgifter om alla tänkbara sorters viskningar och rop som passerat världens elektroniska kabelnät – via mejl, videofilmer, telefonsamtal, ekonomiska transaktioner – har registrerats och lagrats. Och systemet byggs ständigt ut. I väldiga specialbyggda serverhallar kan de snart ligga, uppgifter om alla du ringer, skriver till, chattar eller facebookar med. Sedan länge har datorer infiltrerats, regeringschefer avlyssnats, sjukhusjournaler öppnats och mobiler använts som hemliga mikrofoner. Allt med det föregivna målet att förebygga ett diffust och inte särskilt omedelbart hot, terrorismen. Kontroll är frihet som Storebror i Orwells bok kunde ha uttryckt saken.

NSA:s övervakningsapparat har vuxit till en stat i staten, betydligt mäktigare än de flesta folkvalda och med uppåt 100 000 anställda om man räknar in kontrakterade privatfirmor.

Pentagons budget för krigen i Irak och Afghanistan, bistånd till allierade, 16 underrättelsetjänster, tusentals säkerhetsfirmor och nya fästningsliknande ambassader har uppgått till 1 000 000 000 000 (en miljon miljoner) dollar om året.

NSA:s massövervakning har möjliggjort andra typer av omfattande kartläggningar, till exempel av oppositionella människor och organisationer som Occupy Wall Street-rörelsen. NSA är kort sagt bättre på att kontrollera medborgare, politiker och förhandlingspartners än terrorister. Vi måste vända oss resolut mot alla som vill tona ner övervakningshotet, och som säger att de inte bryr sig, om någon däruppe samlar uppgifter om deras triviala liv eller att det är oförargligt att suga upp ”metadata”. Detta är istället ett allvarligt hot mot demokratin och vår integritet. Med den ofantliga mängd information om oss och våra förehavanden kan skumma krafter manipulera oss och få oss att tycka som de vill att vi ska tycka och agera efter deras pipa.

Kommunikationsmönster kan faktiskt säga betydligt mer om en människa än innehållet i enskilda konversationer, vilket vi med alla våra teleskärmar alltså redan gör. Gör eller säger du något som sticker ut från gällande normalalgoritmer så plingar det snart till i tankepolisens nya datorhallar någonstans i Utah. Vad kan man göra åt en värld där varje tangenttryckning övervakas och registreras?

Svenska, tyska, och portugisiska spaningsplan har intensifierat sin verksamhet över Kaliningrads län och i närliggande Östersjöområdet. Målet är att inhämta data om ryska truppers manövrar i området. Dessutom har Nato år 2014 betydligt ökat sin signalspaningsverksamhet i luftrummet över Baltländerna, samt Östersjöområdet och Barents hav. Natos flygplan genomför upp till 8 – 12 flygningar i veckan. Amerikanska strategiska spaningsplan RC-135 utför dagligen flygningar. Sammanlagt har Natos taktiska flygplan 2014 utfört över 3000 flygningar gränsområdet till Ryssland och Vitryssland, vilket är dubbelt fler än året innan.

Svenska FRA, försvarets radio anstalt, är i högsta grad en intim samarbetspartner och bundsförvant till USA:s omfattande spioneri- och underrättelse verksamhet i världen, men framförallt mot Ryssland. USA ser nämligen svenska FRA som en ledande partner för att spionera på ryska ledare. Det kan SVT Nyheter nu avslöja med hjälp av dokument som visselblåsaren Edward Snowden läckt från amerikanska nationella säkerhetsmyndigheten NSA.

I spioneriet mot USA:s gamla ärkefiende Ryssland ses svenska FRA av USA som sin främsta partner. Uppgifterna är en del av det material som Edward Snowden kommit över från NSA innan han lämnade USA. Så här står det i ett NSA-dokument daterat så sent som den 18 april ifjol.

”FRA förser NSA med en unik samling om högprioriterade ryska mål inom ledarskiktet, inrikespolitiken. I ett NSA dokument står ”Vad partnern Sverige förser NSA med är unika underrättelser om Ryssland. Sverige spionerar alltså på ryska toppledare och informerar USA om resultatet. Och det handlar inte om vilken information som helst, amerikanerna betonar att uppgifterna från FRA är unika och inte kan fås på något annat sätt”.

I ett NSA dokument framgår att FRA har en ledande position i signalspaningen mot Ryssland. I dokumentet, som är en instruktion till NSA:s högsta chefer inför ett högnivåmöte med FRA, så uppmanas cheferna att tacka Sverige ”och betona den primära roll som FRA spelar i egenskap av vår främsta partner i arbetet med det ryska målet, inklusive det ryska ledarskiktet”.

Det stora sveket mot svenska folket är att Svenska Regeringen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen får beställa signalspaning av FRA mot bl.a., Ryssland, vilka myndigheten sedan får dela med sig av informationen till andra länder, bl.a. USA.

Nato ökar snabbinsatsstyrkan nära den ryska gränsen från 13 000 till 30 000 soldater, har Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg uppgivit. Dessutom har Nato beslutat att skapa kommandocentraler i sex länder i Östeuropa, i Estland, Litauen Lettland, Polen, Rumänien och Bulgarien.

Den västerländska mediebilden av händelserna i Ryssland är både skev och kontraproduktiv, menar Marcus Svedberg, ledande ekonom vid investeringsbolaget East Capital. Jacob Grapengiesser, senior rådgivare vid samma bolag, instämmer. De uttryckte sina åsikter i en artikel i Financial Times.

USA:s globala makt.
USA härskar över historiens största imperium. Efter andra världskrigets slut gick USA ut som den mäktigaste industrinationen i världen. För att behålla och uvidga sim maktsfär och kontrollera och stänga inne potentiella medtävlare anlade USA militärbaser och ingick avtal med länder runt den eurasiska landmassan. På så sätt stängde man effektivt inne Sovjetunionen och Kina.

Redan 1947 hade USA 400 militäranläggningar, flera med kärnvapen i den vida cirkel från Sydkorea i öst till Island i nordväst. USA kunde anlägga dessa baser som resultat av de många krig de bedrivit. Flera av baserna är arv från andra världskriget där USA bestämt över Japans politik och ockuperade Okinawa.

Baserna på Guam, Filipinerna, Puerto Rico och Guantanamobasen på Kuba är arv från USA:s seger över Spanien i Spansk-amerikanska kriget1898.Det kalla kriget gjorde att USA ansåg sig ha rätten att uppföra baser utanför sitt lands gränser med hänvisning till det kommunistiska hotet från Sovjetunionen. Trots att det kalla kriget är över sedan ett par årtionden satsar USA mer på militären än under det kalla kriget.

Idag har USA baser över hela världen för att kunna explatera viktiga naturtillgångar, olja och gas. Fört att etablera basanläggningar utövar USA regimen ett hårt tryck mot tredskande länder, som innebär såväl hot om indragen ekonomisk hjälp som löften om skuldavskrivningar.

Från och med Bushadministrationen antogs en utrikespolitisk hållning som innebär full kontroll på alla områden. Den har även antagit en doktrin om förebyggande anfall mot länder som antas hota USA. Detta medför att basanläggningarna utvidgas ytterligare.

USA:s militära styrkor överstiger nu alla världens rustningar sammantaget. Presidenten och fredspristagaren Obama är högste befälhavare för en världsomfattande militärstyurka vars like aldrig tidigare funnits. Enligt Pentagons senaste rapport har USA:trupper och militär utrustning stationerade på 702 större militärbaser och över 100 mindre installationer i 40 länder. USA har 6000 militära hemmabaser.

För att dominera världens alla hav har USA baser som kontrollerar sund och passager runt om i världen. USA:s flotta består av 13 slagstyrkor som grupperas kring ett hangarfartyg. En enda slagstyrka bestående av ubåtar, torpedbåtar och slagskepp består av 6000 soldater och manskap, dvs stort som ett helt samhälle. Antalet soldater och manskap på 13 slagstyrkor utgör alltså en besättning på 78 000 man.

Dessa ofantliga styrkor anser sig ha rätt att gå in i alla hav, anlägga vid vilka hamnar de vill och genomföra hotfulla militära övningar för att skrämma och förolämpa andra länder.

År 2006 var man tvungen att gräva ut Tokyos hamn för att få in hangarfartyget Georg W. Bush.

Ett hangarfartyg har an landningsbana lika stor som tre fotbollsplaner och kan ta 80 hypersnabba attackplan, vilka kan bestyckas även med kärnvapen.
Den sjunde flottan har sin hemmahamn i Guam(Indonesien) och genomför återkommande hotfulla manövrar i närheten av Kinas kust. Dessa fartyg kan även lägga till vid hamnaran i Japan, ett land som i sig kan betraktas som ett jättelikt hangarfartyg, eftersom landet är översållat med ett hundratal amerikanska militära installationer som flygfält, hamnar, avlyssnings- och radaranläggningar.

På den Japanska ön Okinawa söder om Japan har USA 38 baser. Där finns flygfälten varifrån USA:sstridsflyg når Nord- och Sydkorea, Kina, Thailand, Filipinerna, Indonesien och även mellanöstern på kort tid.

Förutom dessa slagstyrkor patrullerar ständigt åtta Trident-ubåtar i havens djup vilka på kort kan avfyra sina dödsbringande laster av ballistiska kärnvapen., som är riktade mot Kina, Ryssland., Japan, Tyskland och Frankrike. Trident u-båtarna kan sägas hålla hela världen som gisslan.

Några timmars flygresa från Indiens sydspets ligger Chagosöarna. Detta får tjäna som ett exempel på den brutalitet som ursprungsbefolkningarna fått erfara när USA:s militära intresen fått bestämma.

En av atollerna heter Diego Garcia som har spelat an avgörande roll för USA:s kontroll av mellanöstern. På denna ö har USA byggt en ofantligt stor militärbas med en av världens längsta rullbanor för B-52 bombplan.

Hela den infödda lokalbefolkningen, ilwa, även kallade chagossier, evakuerades mot sin vilja av den brittiska regeringen 1968-1973 på grund av ögruppens militära och strategiska betydelse. Den brittiska regeringen skapade Brittiska territoriet i Indiska oceanen och hävdar att lokalbefolkningen inte är att betrakta som infödd befolkning och därmed inte har rätt att återvända.

Storbritannien leasade denna ö till USA. Några tusen människor som bodde där, förflyttades med våld till Mauritius där de tvingats leva i stor misär sedan 1968.

John Eslund
Artkeln fortsätter i nr . 4 av Riktpunkt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.