SKU presenterar jubileumsskrift

SKU, PARTIET Efter SKU:s 40:e kongress kan ungkommunisterna stolt presentera sin jubileumsskrift, som de har jobbat…