Nya orter på MSB:s översvämningslista

INRIKES, KLIMAT Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör vart sjätte år en lista där man…