Uttalande från det Europeiska Kommunistiska Initiativets sekretariat på Segerdagen den 9 maj

PARTIET Med stolthet firar vi 9 maj, en milstolpe för folkens stora antifascistiska seger. Vi hyllar…

Segerdagen 2021: 9 maj i Stockholm

INRIKES I år samlades vi för att fira Segerdagen, dagen då fascismen och nazismen krossades av…

Segerdagen 9:e maj

1945 är den dag då man runtom i världen firar Tysklands kapitulation och slutet på det…

Tack, ni sovjetiska soldater

UTTALANDE För 76 år sedan avslutades det blodigaste kriget i världshistorien. Sovjetiska soldater hade bara några…

OM FOLKENS STORA ANTI-FASCISTISKA SEGER

Det Europeiska Kommunistiska Initiativet skickar sina militant hälsningar till Europas folk på årsdagen av folkens stora…

Idag står kampen mot kapitalism, som föder fascismen

Idag är det 73 år sedan Röda Armén, med stöd av kommunistiska partisangrupper, motståndsrörelser m.fl. segrade…

72 år efter folkens stora antifascistiska seger

Europeiska Kommunistiska Initiativet arrangerade ett evenemang där man firade minnet av det fascistiska Tysklands kapitulation efter…

9 Maj Socialismens seger över fascismen

Nyligen publicerade arkiv från FN som visar att både USA och Storbritannien hade ett statligt samarbete…

72 år sedan segern

72 år sedan segern Kapitalismen föder fascismen! Tisdagen den 9 maj 2017 Kl 17.30 Samling Slussen…

Resolution från Europeiska Kommunistiska Initiativet på 70:e årsdagen av folkets antifascististiska seger

Det Europeiska Kommunistiska Initiativet utfärdade följande resolution på 70:e årsdagen av folkets storslagna antifascistiska seger under…