Personalen kämpar med värmeböljor på äldreboendena

INRIKES Inom äldreomsorgen finns gamla människor som är särskilt sårbara för värmeböljor – de riskerar att…