Rapport från ”Mittens rike”

Rubriken syftar till det faktum att mitt hemlän, Västernorrlands län, ligger precis i den geografiska mittzonen…