Almega vill göra det mindre attraktivt med bidrag

INRIKES Branschorganisationen Almega, som samlar tjänsteföretagen inom Sverige, tycker att glappet mellan att arbeta och få…

Antalet dödsskjutningar i Sverige 2022 slår nytt rekord

INRIKES. Dödsskjutningar i Sverige nådde ett nytt rekord 2022 – under året avled 63 personer av…

Långt över 300 000 arbetslösa i slutet av 2022

INRIKES Arbetslösheten i Sverige har minskat något sedan de enorma varslen under pandemin men ändå befinner…

Protester mot krisen i Thessaloniki

UTRIKES Riktpunkt har fått en direktrapport från kampen i Grekland av vår krönikör Panos, som skriver…

Arbetsrätt

Sveriges regering har tagit diverse beslut om att reformera arbetsrätten vilket enligt dem är ett nödvändigt…

Regeringen lägger i en extra växel i stödet till företagen

I ett pressmeddelande från den 14 april meddelar regeringen att man nu föreslår en ”uppväxling” i…

Arbetslösheten ökar lavinartat

Arbetsförmedlingen meddelar i ett pressmeddelande från den 14 april att arbetslösheten ökar snabbare och snabbare med…

Tiodubbling av varsel under mars

Varje vecka publicerar Arbetsförmedlingen statistik över de varsel som lagts under den föregående veckan. De siffror…

GOTTSUNDA I UPPSALA – SÄRSKILT UTSATT OMRÅDE

I februari i år klassades stadsdelen Gottsunda i Uppsala som ett ”särskilt utsatt område”. Innan dess…

Socioekonomiska faktorer påverkar människors livslängd

Sambandet mellan låg socioekonomisk status och individers förkortade livslängd är sedan tidigare väletablerat. Med begreppet socioekonomiska…