Arbetskraftsinvandrare avvisas med hjälp av nya inkomstkrav

INRIKES, FACKLIGT  För att få arbetstillstånd i Sverige som utomeuropeisk invandrare krävdes fram till november detta…