Olovlig fotografering och åsiktsregistrering av antirasister får efterverkningar- nu kritiserar JO Skånepolisen

Skånepolisen får nu massiv kritik av Justitieombudsmannen (JO). Anledningen är att de under ett torgmöte hållet…