Ännu hårdare övervakning av flyktingar väntar

INRIKES Regeringen har i ett tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet bett utredarna att utreda ytterligare…

Migrationsverket ska börja upprätta återvändandecenter

INRIKES Regeringen gav i torsdags Migrationsverket i uppdrag att upprätta särskilda ”återvändandecenter”. I dessa center är…