Uranbrytning planeras i Sverige

MILJÖ Enligt Tidöpartierna ska Sveriges kärnkraft utvecklas  och vi ska få åtminstone två stora reaktorer före…