SKP och SKU: Nej till alla krigsförberedelser – nej till Aurora23!

PARTIET I ett gemensamt uttalande ger Sveriges Kommunistiska Parti och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund sin syn på…