Auschwitz och Birkenau 70 år efter befrielsen

Liksom det faktum att det i huvudsak var det socialistiska Sovjetunionen som befriade världen från fascismen,…