Coronaviruset är en guldgruva för bankerna

Finns det någon bransch som tjänar på coronaviruset och den nedgång i ekonomin som följt i…