På Klangens förskola på Lindängen råder ”fullständigt kaos” på grund av kraftigt underbemannad personal

Den alarmerade och till synes ansträngda förskolesituationen i Malmö vilket till stor del beror på kommunens…