Vad blir det för krig?

KRÖNIKA ”Du kan redan nu förbereda dig genom att följa nyhetsflödet, kritiskt granska information, se över…