Almega vill göra det mindre attraktivt med bidrag

INRIKES Branschorganisationen Almega, som samlar tjänsteföretagen inom Sverige, tycker att glappet mellan att arbeta och få…