Kollektivtrafikens priser höjs – inget bra recept för gröna städer med ren luft

INRIKES MILJÖ En arkitektfirma har låtit undersöka folks åsikter om kollektivtrafiken i Stockholm – de vill…