Biobränsle, regnskogsskövling och växthusgaser

KLIMAT I Sverige är frågan om reduktionsplikten just nu en het potatis. Vad det handlar om…

Kan alternativa bränslen fixa klimatkrisen?

KLIMAT En ny studie  har utförts av forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers, där man…