Flera fackförbund vill stärka beredskapen för att möta Natos krav

FACKLIGT Flera fackförbund skrev i mars på DN Debatt om att sjukvården och beredskapen måste stärkas.…