Ytterligare 13 miljarder kronor till Ukraina

INRIKES Nyligen meddelade regeringen att man kommer att ge 75 miljarder kronor i stöd till Ukraina…

Svenskt bistånd till Palestina pausas

INRIKES Det svenska biståndet till Palestina pausas tills vidare och regeringen har gett Sida i uppdrag…

Sverige skickar humanitärt bistånd till Ukraina – har skickat nästan sex gånger mer militärt stöd

INRIKES Regeringen har meddelat att de kommer att skicka ett humanitärt sommarpaket till Ukraina. Det består…

Biståndet till extremt fattiga minskar

INRIKES Idag ger Sverige ett stort humanitärt bistånd  till krigsdrabbade människor i Ukraina, något som redan…