Kapitalismen genererar nya lösningar

UTRIKES Det tyska bilmärket BMW har lanserat en ny lösning på ett icke existerande problem. Inom…