Biståndet till extremt fattiga minskar

INRIKES Idag ger Sverige ett stort humanitärt bistånd  till krigsdrabbade människor i Ukraina, något som redan…