Misären i Norrlands industriella storsatsning

INRIKES I norra Sverige pågår just nu en stor industriutbyggnad  – något som framställs som en…