Bolagsskatten och de multinationella företagen

DEBATT Står vi i tur för nya skatter och åtstramningar ?  Riktpunkts redaktion ställer sig den…

Står vi i tur för nya skatter och åtstramningar?

INRIKES OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, är en samarbetsorganisation med 38 medlemsstater. Organisationen har…