Boverket: färre bostäder än beräknat kommer byggas under 2024

INRIKES Boverket har reviderat sin prognos för antalet bostäder som kommer påbörjas under 2024 och man…

Över en halv miljon bostäder behövs till 2030

INRIKES Enligt Boverkets nya prognoser kommer det att behöva byggas fler än 60 000 bostäder varje…

Boverkets förslag till förändringar – anpassning till den fascistiska ideologin?

INRIKES Boverket har föreslaget förändringar av bostadsregler som möjliggör att bygg- och hyres- och bostadsvärdarna kan…

Halvering av bostadsbyggnadstakten

INRIKES Under 2022 påbörjades byggnationen av nästan 60 000 lägenheter. Enligt Boverkets uppskattningar kommer denna takt…