Inte ovanligt högt dödligt våld under 2022

INRIKES Brottsförebyggande rådets sammanställning av det dödliga våldet visar att det dödliga våldet inte stack ut…

Fattigdom en riskfaktor för brottslighet

INRIKES Socioekonomisk bakgrund påverkar benägenheten att begå brott, konstaterar en rapport från Brottsförebyggande rådet. Personer med…

Mäns våld mot kvinnor ökar – på grund av pandemin

INRIKES Färsk statistik från BRÅ visar att mäns våld mot kvinnor ökade med 4 procent första…