Hårda tag och rysk militär i protesternas Kazakstan (VIDEO)

UTRIKES Kazakstans regering har avgått efter att folket reagerat på försök att höja bränslepriserna i landet.…