Socialismen är svaret på kriget i Ukraina!

KRÖNIKA Om Ukraina var socialistiskt och blev invaderat av ett imperialistiskt land, vad skulle arbetarmaktens representanter…